HLH - en global landsby

Kristen Fløgstad hadde et ukesopphold på HLH midt i november sammen med fire rogalendinger. Mange forskere fra ulike land og institusjoner hadde reist til Haydom. Den dagen han kom dit, hadde det vært besøk av en delegasjon på 11 personer fra Lærdal og fra Stavanger Universitetssykehus. Det var også ei gruppe fra et amerikansk universitet som fortalte at det var så lett å organisere forskningsprosjekt rundt Haydom fordi 99 % av familiene var positive til å delta i undersøkelser. Samtidig var det blant andre japanske forskere og en tanzaniansk doktor som hadde studert i Kina.

Jeg kom også til et hospital der det har skjedd tydelige organisasjonsendringer. Mens vi var der skreiv Paschal Mdoe under på en kontrakt som adm. overlege på HLH fram til november 2025. Det var hyggelig å bli kjent med Mdoe som er en sosial og omgjengelig kar, men som også har vist at han kan være tydelig når det er nødvendig. I det hele tatt fikk jeg et godt inntrykk av den nye ledelsen der jeg kjenner flere fra tidligere. I den nye organisasjonen har Mdoe fire seksjonsledere under seg, og Vicky Daudi har et særlig ansvar for hospitalet. De tre andre seksjonene er Forskning og ledelse, Prosjekter og Regnskap.

Generelt er det yngre folk i ledelsen, og kommunikasjonen fungerte bra da vi var på Haydom. Det kan komme godt med, for ledelsen har store økonomiske utfordringer foran seg. Etter noen år med negative driftsresultat, vil regnskapet balansere i år. Samarbeidsavtalen med norske myndigheter løper ut neste år, og det er viktig å sikre en ny avtale med fortsatt støtte fra 2023.

Med dette som bakteppe kan det virke vågalt å invitere to fra et arkitektkontor i Stavanger til å komme med forslag til nybygg. Da Henning Bøe og Evy Eftestøl la fram sine første skisser på Haydom, var noen skeptiske med det samme, men denne skepsisen gikk fort over. Det er mulig å flytte på funksjoner internt, og det kan være riktig å rive noen eldre bygninger. Henning og Evy skal etter planen legge fram en masterplan for de neste ti år i mars 2022. Planen skal inneholde forslag til trinnvis utbygging, og så er det å håpe at det er givere som vil bli motivert å finansiere viktige utbyggingstiltak. 

Tomt og bygninger på den tidligere yrkesfagskolen ble også overført til HLH nå i november. Mange av aktivitetene i garasjen til HLH skal nå overføres til verkstedbygget til yrkesfagskolen der det er bedre plass. Det må investeres  noe i nybygg og et nytt parkeringsområde. I tillegg til å fortsette med vedlikehold av kjøretøy som tilhører hospitalet, er planen å tilby service til de i alt ca. 100 bileierne rundt Haydom. For at dette skal bli et seriøst kommersielt prosjekt, kreves det bedre utstyr til verkstedet som f.eks. en ny løftebukk. Ingar Kvia og en medhjelper reiser fra Norge 15. desember.  De vil se på muligheten for å kjøpe en ny løftebukk i Dar es Salaam. Det er blitt lettere å kjøpe utstyr i Tanzania, og konteinertransporten fra Norge er uforutsigbar og kostbar. Dersom det er noen som kan hjelpe til med dette prosjektet, er det bare å ta kontakt.

Kristen Fløgstad

Del