Haydomsamling 18. august 2019 kl 17 på Mandal videregående skole

Det blir Haydom-samling i vrimlehallen på Mandal videregående skole også i år.

Program:
- Informasjon om årets innsamlingsprosjekt
- Status for andre prosjekter på sykehuset
- Mandal Gospel Voices synger
- Else Marie Voll, mangeårig misjonær i Haydom. Hun har vært rektor på Haydom sykepleierskole
- Lynlotteri
- Gratis boller, is, kaffe og saft i pausen

Venner av sykehuset i Haydom trenger å møtes for å treffe andre venner, høre nytt og bli motivert i arbeidet med å støtte sykehuset.

Else Marie Voll, misjonær for Norsk luthersk misjonssamband og rektor på Sykepleierskolen i Haydom forteller om tiden i Haydom.

Innsamlingsaksjonen 2018 for ny CT- skanner gav rundt 850 000 kroner. Dette bidrog til en ny CT-skanner på sykehuset..

Dette året har sykehusgruppen i Stiftelsen Haydoms venner startet et innsamlingsprosjekt for ny avdeling for nyfødte. Jorun Ulriksen informerer om prosjektet.

Det blir født 8000 barn i Haydom-området. Dagens kapasitet og kvalitet på nyfødtavdelingen er ikke god nok. Sykehuset trenger derfor et nytt bygg, nødvendig innredning, utstyr og kompetanseheving for leger og sykepleiere.

Hovedlotteriet startet i begynnelsen av juni og avsluttes 16. august. Trekning lørdag 17. august.

Det er mange fine premier. Listen over vinnere henges opp i vrimlehallen og publiseres på haydom.no.

I pausen på samlingen 18. august arrangeres det et lynlotteri for samme formål. Her finner du ut om du vinner med en gang du har åpnet loddet.

Vi får  også informasjon om åtte delprosjekter som er planlagt gjennomført det nærmeste året. Det aller meste går på rehabilitering av vannverket, men det er også noen energiprosjekt. Et mindre, men viktig prosjekt er å tette vanntankene inne på HLH-området for å unngå at fugleskitt kan trenge inn i drikkevannet.

Del