Haydoms venner på besøk til Haydom april 2022

Kristen Fløgstad er styremedlem i stiftelsen Haydoms venner og reiste til Haydom uka før påska i april 2022 sammen med arkitektkontoret Eftestøl fra StavArk og Dagfinn Berg fra Head Energy. Her er noen inntrykk fra besøket:
Jeg fikk det samme gode inntrykket av situasjonen på HLH ved siste besøk i april som ved forrige besøk. Sjefslege Mdoe har som regel ikke vært lenge i en forsamling før det bryter ut smil eller latter. Det er en viktig egenskap siden han og de andre ledere står midt oppe i krevende arbeidsoppgaver.

Noen indikatorer fra statistikken i 2021:

  • HLH tilbyr helsetjenester av høy kvalitet til en befolkning på over to millioner i et relativt ressursfattig område.
  • Undersøkelsen i desember 2021 viste at 81 % pasientene var fornøyde med tjenestene.
  • Innkjøp av nytt utstyr som CT-skann og røntgen gir bedre tjenester.
  • HLH klarte å unngå et budsjettunderskudd i 2021. Medvirkende årsaker til dette er innføring av et digitalt betalingssystem og reduserte lønnsutgifter.

Det foregår nemlig mye interessant forskningssamarbeid på Haydom. En forsker jeg snakka med pekte på at det var lett å arbeide og lett å komme i god kontakt med befolkningen rundt Haydom. Her følger navn på noen av de institusjonene som er aktive på Haydom: University of Virginia, John Hopkins University, University of Toronto, Liverpool Tropical University sammen med universitetene i Stavanger, Oslo og Bergen. Flere forskere vil presentere sine arbeider på forskningsdagen fredag 27. mai der det er mulig for interesserte å følge forelesingene direkte på nettet.

De siste dagene i mars var det et større seminar med tema rundt tryggere fødsler (Safer births bundle of care) der firmaet Lærdal Medical spilte en sentral rolle. Dette firmaet har utviklet viktige hjelpemidler for sjekking av hjerterytme og pust, trening på fødselssimulator osv.  

Dette utviklingsarbeidet og kombinasjonen med aktivt helsearbeid gir viktige argumenter til søknaden som skal sendes inn for å sikre en ny samarbeidsavtale med Norad for perioden 2023 – 2025. Opplæringsprogrammet som HLH har drevet overfor 30 klinikker i fem forskjellige regioner av Tanzania er viktig spredning av sentral forskning.

Lørdag 28. mai vil Haydom Marathon gå av stabelen. Der er distanser fra 2 til 21 km, og inntektene fra deltakeravgift går til å betale for fattige pasienter som sliter med å betale oppholdet på HLH. Stavangerfirmaet Head Energy har sponsa 1000 t-skjorter for deltakere i dette løpet.

Haydom Institute of Health Sciences (tidligere kjent som sjukepleierskolen) er skilt ut fra HLH og har begynt å reise et bygg som til slutt skal få fem etasjer. Dette nybygget skal romme både klasserom og administrasjon. Skolesenteret har stor aktivitet med i alt hele 650 studenter.

Kristen Fløgstad

Del