Haydom trenger fortsatt støtte

Innlegg av Tale Hungnes i Kirkens Nødhjelp i Fædrelandsvennen fredag 23.09.2016

Som barn sov han på et jordgulv. Nå har Emanuel Nuwass blitt direktør for et av Tanzanias beste sykehus.
Sykehuset Haydom har vært operativt i Tanzania i over 60 år. Denne historien viser at det er mulig å overføre et arbeid til oppegående fagfolk i Tanzania. Men fortsatt trenger de vår økonomiske støtte!


Langt fra allfarvei, på en liten høyde, langt ute på de endeløse, flate savannene ligger det: Haydom lutherske sykehus. Afrikas brennende sol gjør landskapet tørt og gult. Menneskene her lever av å dyrke jorden med hakke og håndmakt, å drive kyr og geiter til vannkildene, å sanke røtter og jakte småvilt. Men de dør av tuberkolose, av malaria, av sykdommer fra skittent drikkevann, noen ganger i barsel eller av underernæring. Sykdomsbildet er det vanlige for spedtbygde, fattige strøk i utkanten av Tanzania.
Men akkurat i Haydom, grunnla norske misjonspionerer fra Sørlandet for vel 60 år siden et sykehus. I dag er dette et av landets beste sykehus, det gir fattigfolk god helsehjelp og driver sykepleierskole og medisinsk forskning av høy kvalitet. I tillegg driver de omreisende helsestasjon med bil og med fly. Resultatene er klare; området skal for eksempel ha den laveste mor- og barn-dødeligheten sør for Sahara. Sykehuset betjener 1,2 millioner mennesker. Haydom lutherske sykehus er nå blitt en av Kirkens Nødhjelps partnere i Tanzania. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med sykehusledelsen med lederutvikling, fundraising og politisk dialog.


Doktor Emanuel Nuwass har blitt sykehusdirektør ved Haydom. Han forteller at som barn drømte han egentlig om å bli journalist, men så var den norske sykehusdirektøren Ole Halgrim Evjen Olsen til stede på en skoleavslutning der han holdt en presentasjon om fordøyelsessystemet. Han overhørte at legen sa «He could make a good doctor». Å bli sett av sykehusdirektøren endret fremtidshåpene hans.


Frem til nå har Haydom lutherske sykehus alltid hatt en norsk, hvit doktor som sykehusdirektør. Nå går stafettpinnen til Dr. Nuwas. På augustmøtet i Mbulu bispedømmeråd, som nå eier sykehuset, er han blitt ansatt som den første tanzanianske sykehussjefen. Hva er hans oppdrag? Å ta dette sykehuset inn i en ny tid. Han forteller at han ber om Guds velsignelse for alle mennesker i nød, og at den største utfordringen på sykehuset å skaffe nok midler til å opprettholde den høye kvaliteten på sykehustjenestene, sånn at fattige mennesker kan få den helsehjelpen de trenger og har rett på.


Haydom lutherske sykehus har lenge hatt norske bistandsmidler som hovedinntektskilde. Dette har gitt en økonomisk stabilitet som har vært en forutsetning for sykehusets høye kvalitet. Men det har også gjort sykehuset sårbart for endringer. Og nå er det nye tider, både i Tanzania og i Norge. I Norge stilles stadig flere spørsmål om bistandens effektivitet og selv om Haydom Lutherske Sykehus er et godt eksempel på noe som stort sett har fungert bra, er bistandsbeløpet til Haydom er på vei ned.
Vi må arbeide for at staten tetter smutthullene i skattesystemet som gjør det mulig for rike mennesker og store, internasjonale selskaper å snike unna store beløp til skatteparadis. Disse pengene kunne blitt brukt på sykehus og skoler. Også myndighetene må forstå at de har ansvar for helsen til folk. Haydom har akkurat nå et stort underskudd fordi penger budsjettert fra landets myndigheter ikke har kommet. Haydom trenger støtte til å drive politisk dialog for å få dette på plass. Det trengs støtte fra Norge, fra andre internasjonal donorer og fra frivillige støttespillere i lang tid fremover.


Den nye sykehusdirektøren er klar på at landet må få skattefinansiert helsesystem som gjør at alle kan få tilgang til helsehjelp. En sykehusdirektør som sov på jordgulv i sitt barndomshjem kan være en god start. Kanskje er hans livsreise et bud om en reise ut av fattigdom også for landet hans som helhet

Del