HAYDOM MARATHON 2019 BLE EN SUKSESS

10. august i år ble Haydom Marathon arrangert for andre gang. Løpet ble en suksess og ble arrangert under temaet «Run for life». En viktig motivasjonskraft var å samle inn penger til nyfødtavdeling på HLH.

Regnskapet ved utgangen av august viste inntekter på 87 millioner shilling, mens utgiftene var i underkant av 30 millioner shilling. Omregnet til norske penger tilsvarer dette et overskudd på 220.000 kr.

Dette løpet viste at det er mye positivt engasjement på Haydom. Over 500 løpere stilte opp. Mange var fra Haydom, men det var også 50 deltakere fra Arusha Medical Centre. Løpere på halvmaraton (21 km) betalte 20.000 sh i påmeldingsavgift. De som stilte opp på 10 km eller Fun run, betalte 10.000 sh. I år ble det også arrangert et kortere barneløp med over 200 deltakere der hver løper betalte 2000 sh. I tillegg var flere sponsorer med på å sikre det solide overskuddet. Løpet hadde start på flystripa, mens innkomsten var lagt til barneskolen som ligger sentralt i Haydom.

Løpskomiteen samles nå hver uke for å planlegge neste års store løpsarrangement. Jared fra CHRISC (støttet av den norske organisasjonen KRIK) er leder i løpskomiteen, mens Emanueli Mighay fra HLH er nestleder.

Dato for neste års løp er ikke endelig bestemt. Som et alternativ til august vurderes det å arrangere løpet tidligere på året. Fordelen med å ha arrangementet i mai er at det er grønnere og mindre støv på det tidspunktet.

Kristen Fløgstad

Del