Haydom-besøk i Norge

Biskop Nicolaus Nzangazelu m/kone og General sekretær Gilbert Eliezer fra Haydom på besøk i Norge.

Bildet: Biskopen med følge var også på Kvarsteinstevne og de fikk også besøkt mange andre venner og kjente både på Sørlandet og i Rogaland. De returnerte til Tanzania torsdag 28.8.

Vi er i Norge for å besøke venner, bli kjent med dere og for å snakke sammen om å utvikle vårt samarbeid, sa biskop Nicolaus da han besøkte Sørlandet Sykehus HF mandag 20. august 2014. De hadde møter med ledelsen ved Sykehuset og omvisning ved de forskjellige klinikkene. Biskop Nicolaus Nzangazelu ble intervjuet i ABUP’s nye studio for film- og tv-produksjon. Overlege ved barneavdelingen ved SSHF, Jorunn Ulriksen var også til stede i samtalen som ble ledet av psykologspesialist Martha Moen.

Biskopen benyttet anledningen til å takke for faglig samarbeid og økonomisk støtte. Han og bispedømmet i Mbulu distriktet har en slags tilsynsmyndighet og står formelt som eier av Haydom Lutheran Hospital. Utfordringen fremover består i å opprettholde god medisinsk standard og gi tilfredsstillende service til pasientene i området, sa han. Han la videre vekt på de utfordringer Haydom Sykehus har i fremtiden, både når det gjelder penger, for å ansette nok kvalifiserte fagfolk og behovet for medisinsk utstyr.

Overlege Jorunn Ulriksen er kjent for å ha vært med å bygge opp gode tjenester for gravide, fødende og spedbarnsavdelingen i Haydom. ”De har pasientene og vi har ressursene”, sa hun. Jorunn Ulriksen viste til sin mangeårige erfaring med å praktisere som lege ved Haydom sykehuset da hun refererte til feilernæring og fattigdom som hovedårsakene til sped- og småbarnsdødelighet. Selv om Haydom Lutheran Hospital er et av de beste Sykehus i Tanzania, dør det opp mot fire hundre spedbarn pr år. Det er rundt fem tusen fødsler pr år på sykehuset.

Se intervjuet på https://vimeo.com/103900972

Del