Gode utsikter for yrkesfagskolen i 2015

Yrkesfagskolen i Haydom hadde avslutning like før jul for det elevkullet som startet det første året. Som bildet viser hadde skolen avslutning i høytidelige former.

Utsiktene ved inngangen til 2015 er gode. Etter at eiendomsforholdet til skoletomta er avklart, ligger alt til rette for å utvide den nåværende verkstedsbygningen. For å få dette til, vil støttegruppa i Norge arbeide med å skaffe finansiering gjennom nye støttespillere. 

Skolen har nå et grunnkurs i mekaniske fag. Det er viktig at ungdommene i Haydom-området får opplæring i praktiske fag, og ikke bare tilbys teoretisk opplæring.  I tillegg er det opplæring og praktisk trening i bruk av solenergi. Rektor på skolen og en elektriker på sykehuset var i fjor i Kenya for å lære bruk av solenergi til ladestasjoner for sollamper, utebelysning, rugemaskiner for kyllingproduksjon osv. 

Leder i skolegruppa Kristen Fløgstad skal til Haydom i juni for å arbeide sammen med en representant for «Ingeniører uten grenser» i Trondheim. Denne organisasjonen planlegger at studenter fra NTNU skal komme til Haydom for å skrive oppgaver om alternativ energi og energisparing, og at norske bedrifter etterpå skal gå inn og støtte lønnsomme og energisparende prosjekter. 

2012 Intke

Del