God utvikling på yrkesfagskolen

I alt 15 studenter begynte på årets grunnkurs i mekaniske fag. Dette er et passe antall elever etter en noe treg start helt i begynnelsen av året.

Det er positivt at det er tre jenter blant de nye elevene. 20 % jenter på mekanisk linje på en yrkesfagskole er ikke vanlig verken i Tanzania eller Norge.

For at elevene skal få realistisk trening, tester de ut praktisk produksjon og salg. Rektor Antony sammen med Evarest som var en av elevene fra det første årskullet, har konstruert ei sammenleggbar seng som er lett å montere. Denne «IKEA»-utgaven er det Loiheli (til venstre) og Bahati skrur sammen på bildet. Bahati har bare grunnskole fra før, men klarer seg likevel godt og har lagt klare mål for framtida. Målet hennes er nemlig å bli ingeniør en gang.

Ellers satser skolen på å selge ei større seng samt en skolepult med et lokk som kan vippes opp. Hva som er mulig å selge og som kan gi inntekter til skolen, vil vise seg etter hvert. Ellers har rektor klart å konstruere ei rugekasse drevet på solstrøm og med innebygd termostat og vifte ut fra lokale råvarer. Denne er mange interessert i. Få har tilgang til elektrisk strøm, og dessuten er det et problem med hyppige strømbrudd.

Del