God aktivitet på Haydom

Det har kommet flere gode nyheter fra HLH de siste månedene! Viktig at regnskapet for sjukehuset gikk i balanse i fjor siden det i løpet av 2022 skal forhandles om en ny flerårig avtale med Norad.

  • Antallet pasienter økte med 16 % sammenliknet med 2020.
  • Pasientinnbetaling økte med 13 % i 2021 til 16,2 millioner kroner. HLH er avhengig av at mange pasienter betaler for tjenester.
  • I oktober 2021 kunne HLH-styret gi 66 tilsatte en lenge etterlengtet lønnsøkning.
  • HLH hadde en stabil stab av medarbeidere i fjor.

Prosjektreiser fra Haydoms venner

Representanter fra Haydoms venner besøkte Haydom i november. Etter å ha fått en forespørsel fra HLH, hadde Dagfinn Berg kontaktet Evy Eftestøl og Henning Bøe fra arkitektkontoret Stav Ark i Stavanger. De har tidligere erfaring med å tegne et sjukehus i Etiopia og sa ja til å reise til Haydom for første gang. Det er viktig å tenke langsiktig og planlegge nøye hvor det er lurt å begynne. Mange av bygningene er gamle og trenger fornyelse eller oppgradering. To versjoner av tegningene er presentert for lederne for de ulike avdelingene på HLH, og ledelsen der var fornøyde og glade for de planene som ble presentert.

Nå skal Evy igjen besøke Haydom siste uke av mars. Da skal hun presentere en oppdaterte utbyggingsplaner. Sammen med ledere på HLH skal de møte lokale ingeniører/arkitekter som kjenner byggeforskriftene i Tanzania. Dette skal etter hvert munne ut i planer for et visst antall senger, intern logistikk, hvordan normal drift kan skje samtidig som bygging pågår osv. Finansiering er selvfølgelig et sentralt punkt, og det er viktig å trekke inn personer med erfaring som kan hjelpe til med å skaffe midler.

Strøm og energi

Haydoms venner har bevilget penger til å bygge et tett og sterkere tak over rommet der hovedstrømtavla og nødaggregatet til sjukehuset står. Selskapet Head Energy i Stavanger har allerede sagt ja til å finansiere et uavhengig anlegg for sikkerhetslys med solpanel montert på dette nye taket. Kombinasjon av et sterkt tak og nærhet til strøm gjør at forholdene legges til rette for mer satsing på solenergi.

Rune Norland som deltok på turen i november fortsetter arbeid sammen med kontakter på HLH for å god oversikt over strømnettet på HLH. Dette er viktig for å forbedre elsikkerheten på HLH.

Covid-situasjonen

  1. mars i år ble den foreløpig siste koronapasienten skrevet ut fra HLH. Hun var spesielt utsatt for pusteproblemer siden hun hadde sittet og knust småstein og hadde inhalert mye støv. På HLH ser de at de fattigste er mest utsatt for lungeproblemer siden de bor i hytter med mye røyk fra matlaging innendørs.

Spesielle arrangement i vår

  • Forskningsavdelinga skal arrangere Haydom Scientific Day fredag 27. mai. Forskere med erfaring fra Haydom-området vil informere om sine prosjekt.

Dette er et fulldigitalisert møte der interesserte verden rundt kan kople seg på.

  • Dagen etter skal Haydom Marathon arrangeres for femte gang. Løypelengde varierer fra 2 til 21 km. Inntektene skal gå til å betale utgiftene for fattige pasienter som strever med å betale regningene på HLH.

Kristen Fløgstad

Kilder

Nettmøte mellom HLH, KN og Haydoms venner 1. mars.                                       Infobrev fra HLH

Del