Gi gaver til arbeid i Haydom ved bruk av VIPPS

Gaver til Haydom kan nå også gis ved bruk av VIPPS.
SYKEHUSET - 115588
SOLENERGIPROSJEKTET - 131953

Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.

Gaver kan som før gis som fast trekk ved bruk av avtalegiro eller ved å overføre til konto.

Skjema for Avtalegiro finner du på www.haydom.no. Det er selvsagt mulig å gi ekstragave utover det som gis gjennom AvtaleGiro-ordningen, - kontant, som giro til konto 28011330373, på http://gave.haydom.no eller via nettbank. .   

Del