Førjulsbrev om Mulbadaw

HLH FARM AND DEVELOPMENT LTD. MULBADAW FARM
Det har skjedd utrolig mye på Mulbadaw fra høsten 2006 og fram til nå. Mulbadaw er ikke alene en hvetefarm, selv om det dyrkbare arealet har økt fra 18.000 da. til over 40.000 da. Farmen rommer så uendelig mye mer. Selskapet har utviklet seg fra å være en enhet der det meste var overlatt til tilfeldighetene, til nå å framstå som et driftsmessig fyrtårn beliggende under det majestetiske Hanang fjellet.

HLH Farm and Development Ltd. er ikke et selskap for de som driver etter vanlige utbytte-regler.  Nei her er det verdiskapning for folket i området og støtte til det kjente Haydom Lutheran Hospital som gjelder. Trygge medarbeidere styrt og ledet utfra prinsipper en finner igjen i forretningsmessig veldrevne selskaper. Topp moderne maskiner, betjent av personer som har fått opplæring i drift og vedlikehold. Ledelse og mannskap som lever med rammebetingelsene i Tanzania, der tørke er den uendelige utfordringen. Slik kan listen gjøres lang. Den inneholder også mange entusiaster i Norge. År etter år er det et stort antall personer som har engasjert seg sterkt i utviklingen og innholdet i driften. Våkne blikk som har sans for hvilke tiltak som kreves etter hvert som mulighetene har lagt seg til rette.

Utfordringene knyttet til mengde avling er størst. I 2007 og 2008 var det uår. Så bedret det seg år for år, fram til kronåret 2015 da produksjonen var nærme 6.000 tonn hvete av ypperlig kvalitet. I 2016 og 2017 pekte pilene igjen nedover. Ved inngangen til 2018 er pengebingen så nær bunnen at det blir «knake» å finne penger til lønn og drivstoff. Med stor påpasselighet regner vi med at det vil gå. Så fatter vi tillit til «de gamle» som sier at nå går vi inn i en ny periode med gode år. Men HLH Farm and Development Ltd./Mulbadaw er ikke bare hveteproduksjon.

Det er i tillegg: LANDBRUK,- HAGEBRUK,-  SKOGBRUK OG DYREHOLD.

I alle år har det foregått et storstilt arbeid med forskning/nyutvikling. Høyt kvalifiserte medarbeidere fra Norge har sammen med arbeidsomme personer lokalt, startet forsøksdyrkning med tømmer- frukt- og lauvtre produksjon. Lokal planteskole (ufattelig lite plasskrevende) men med storproduksjon av planter. Nå står det over 800 frodige trær av ulike slag i området. Dyreavlen har hatt en treg start, men avlsgeitene fra Norge har skapt en fin stamme med stort potensiale. Det er også liv i storfeprosjektet. Årlig slaktes det velfødde dyr som har blitt «inneforet» på området. Prosjektet kaller på entusiaster som ser potensialet i de store flokkene zebu-kveg som daglig drives rundt av de lokale bøndene.

Landbrukuniversitet på Ås og landbruksuniversitetet i Tanzania, sammen med Yara International er med på laget.

Så langt økonomien har tillatt oss har vi hjulpet kirker og skoler i nærområdet både med bygninger og inventar. Noe av det aller viktigste er at vi eier og drifter et vannverk som forsyner ca. 30.000 mennesker med godt drikkevann.

I disse dager bores det etter vann på Mulbadaw. Spenningen er så stor at vi holder pusten hver gang vi åpner mailboksen. Finnes vannet som er påvist så entres en ny æra i virksomheten. Hagebruk er langt mindre plasskrevende enn hveteproduksjon. Et begrenset areal kan, ved tilgang på vann, gi stor avkastning. Det huser også håpet for en stor rekke lokale personer som vil utnytte muligheten for å kjøpe vannings-vann.

Prosjektet som startes opp ved hjelp av vann fra borehull vil samtidig kunne inneholde hjelp til å utvikle et lokalt fruktlager som kan bistå i distribusjon til bymarkedene.

Personene i Farmgruppa tilknyttet Stiftelsen Haydoms venner, og våre størrelser Toralf Rugland og Martin (2) Haugeland ønsker at de skulle vært 20 år yngre. Ønsket blir nok ikke oppfylt. Ønske om mange gode ord for hele gruppa og de mange mange bidragsyterne i Norge er det lov å ha. Og så, Farmgruppa d.y. er etablert. Fire personer er medlemmer og entusiasmen er over all forventning. Det første prosjektet er boring etter vann, finansiert av Velde A/S i Sandnes

La oss også nevne det aller siste tiltaket fra Norge. En gruppe på 9 fagpersoner reiser til Mulbadaw for å bygge bolig for arbeiderne knyttet til «små prosjektene». Videre er arbeidet i gang med renovering og utvidelse av kantina der de ansatte, og besøkende, får sine måltider.

Nå er det litt slik at mulighetene i horisonten er større enn mengden ledige penger i selskapet.

Martin (2) Haugeland er oppfinnsom. Gjerne fordi han bor på Finsland. Han har laget en nydelig kulepenn av akasietre som har vokst på Mulbadaw. Produksjonen har startet opp. Pennen er i et fint, håndlaget treetui. Martin sier: «Det ska’kje stå på mæ»

Pennen er priset til NOK. 1.000,-

Alle givere som bidrar med  gaver over kr. 3.000 vil få et varig symbol (pennen) som en påminnelse om at, holder en ut, så lykkes en også i Tanzania

For Stiftelsen Haydoms Venner, Farmgruppene, en varm takk til alle venner av Mulbadaw.

Toralf Rugland, daglig leder

Egil Velde, leder av farmgruppa d.y. og (nyvalgt medlem av styret i HLH Farm and Development Ltd.)

Olaf Myklatun, leder farmgruppa og styreformann i HLH Farm and Dev. Ltd.

Husk at gaver over kr. 500,- kan gis med skattefradrag.

Kontoen er Stiftelsen Haydoms Venner, Farmgruppa, 3335.20.93500

For skattefritak, husk å oppgi personnummer.

Del