Fikk kongelig utmerkelse på bursdagen

Tidligere assisterende banksjef Harald Haagensen (80) fikk fredag Kongens Fortjenstmedalje for sitt sterke engasjement innen frivillig arbeid. Hans arbeid for Haydom var det som også har betydd enormt mye for Haagensen selv.

Takk til Rita Tvede Bartolomei i Lindesnes Avis for lån av artikkel.

---

MANDAL:  - Jeg føler først og fremst veldig sterkt om dette, og det kom som en stor overraskelse, sier den nybakte jubilanten til Lindesnes, rett etter at ordfører Tore Askildsen overrakte ham Kongens Fortjenstmedalje.

En nyskapende pådriver
- Du har vært en pioner og en pådriver. Når jeg tenker på deg Harald, så er det som en skikkelig haugianer. Det er en skikkelig hederstittel. Du er både nyskapende og engasjert, sier Askildsen.

Fortjenstmedaljen fikk han under den private hagefesten han holdt denne fredagskvelden på Frøysland, og det var tydelig at utmerkelsen kom som et stort, men positivt sjokk på 80-åringen.

-  Det jeg føler på er at man aldri kan gjøre det arbeidet jeg har gjort, som solospiller. Man må har forståelse og støtte fra andre mennesker. Haydom hadde en evne der ute til å formidle nøden, og det er der hemmeligheten ligger. De som arbeidet der formidlet nøden så vi skjønte den, uttalte en beveget Harald Haagensen.

Engasjement  med ringvirkninger
I søknaden som Tore Askildsen også refererer til i talen, argumenterer representanter fra Kirkens Nødhjelp, Sparebanken Sør, Strømmestiftelsen, Haydoms venner, Blå Kors, Det Norske Misjonsselskap, samt tidligere fylkesordfører Thore Westermoen, at Haagensens samfunnsengasjement hatt gode ringvirkninger: "Når vi nå mener at Harald Haagensen fortjener en kongelig utmerkelse, bygger vi også på at de internasjonale ringvirkningene av hans engasjement, har hatt et nedslagsfelt i flere misjonsland, og særlig i området rundt og på Haydom Hospital i Tanzania."

Haagensen får også ros for å ha vist en enestående evne til å sette i gang prosjekter med den fellesnevner at de fleste initiativ er opparbeidet og videreført på en bærekraftig måte.

– Han har ved sin innsats i banksektor og frivillig sektor skapt lokale og internasjonale ringvirkninger som viser at Harald Haagensen er en sjelden bygningsmann og entreprenør utover vanlig format, står det i søknadsbrevet.

Haagensen ble født 10. juli 1935, og startet som yngstemann i Mandal Sparebank i 1951, bare 16 år gammel. Uten noe formell utdannelse startet han som lærling, og endte sin bankkarriere som assisterende Banksjef.

Harald Haagensen var også en aktiv bidragsyter til moderniseringen av banken. Han var ansatt i 46 år i Mandal Sparebank, frem til 1997.

Engasjert i Haydom
Ingen annen institusjon har fått mer glede av Haralds kontaktevne enn Haydom. Haagensen ble i 1997 spurt om å være med å bygge opp et nytt Haydoms Venner i Norge, etter at den første støtteforeningen med tyngdepunkt i Stavanger området, måtte legge ned.

– Han bygde et nytt innsamlingsregister for Haydom. Det førte til en stor vekst i innsamlingsvirksomheten. Hans evne til å engasjere folk og selge sine ideer slo ut i full blomst. Han fikk mange skoler til å ta Haydom som Operasjon Dagsverk prosjekt i Agder og Rogaland. Han kjempet for at Haydom skulle få sin secondary school med jenteinternat og var en betydelig bidragsyter til at finansene kom på plass. Når det var hungersnød på Haydom, søkte Harald Haagensen den norske regjering om store tilskudd og fikk gjennomslag, står det i søknaden.

Det påpekes at det årlig kom inn over 3 millioner kroner til Haydom i Harald Haagensens tid som innsamlingsleder.

Del