Februarnytt fra Haydom

Mandag 16. januar ble Haydom Day feiret på HLH med kake for de tilsatte. Som det første bildet viser, ble denne dagen markert fordi det var 68 år siden oppstarten på sjukehuset. Samtidig er det mange på Haydom som er spente svaret på Norad-søknaden om videre økonomisk støtte for perioden 2023 til 2026.

På det neste bildet viser Daniel Gidaguy at de 35 år gamle vanntankene med drikkevann lekker og trenger rehabilitering. Alternativet er mye dårligere - å investere i nye tanker. Tettemiddel ble sendt nedover i 2020, og det var spennende da Eimund Myklebust og Clas Brodtkorb reiste nedover i november i fjor for å lære staben på HLH å tette en vanntank.

Denne opplæringa fungerte utmerket, og nå etterpå har staben på HLH klart å tette ytterligere tre tanker med det tettemiddelet som var sendt. De tilsatte sa heller ikke stopp her, for etterpå rydda de vegetasjonen rundt tankene inne på sjukehusområdet. Etterpå tok de og støpte fundament for to stolper med sikkerhetslys. Det siste steget var å hente ubrukt maling som lå på lageret. Som det neste bildet viser, har tankene blitt mye penere etter ett strøk med maling. Hyggelig at initiativet vårt blir fulgt så godt opp på Haydoml

Dagfinn Berg og Evi Eftestøl fra Stavanger reiser ned nå i denne uka for å følge opp byggeplanene på Haydom. Det er spennende om det i løpet av året vil komme finansiering til et nybygg.

På sikt kan det bli aktuelt å flytte noen aktiviteter fra HLH over til verkstedbygget til den tidligere yrkesfagskolen. Der holder for øyeblikket Karl Johan Jensen for miljøstiftelsen Green Eagle som vist på det siste bildet. Jensen er keramiker og bygningsmann og har drevet opplæring flere steder i Tanzania. Green Eagle produserer en ovn med kort utvendig metallpipe der husholdningene kan koke mat på to gryter samtidig. Ved å redusere den innendørs røyken, får barn og voksne en helsegevinst gjennom færre lungeskader. Dessuten sparer familiene mye ved å bruke en slik ovn

Del