Et viktig samarbeid med firma i Arusha

Det er snart seks år siden vi monterte de første solpanelene på HLH. Den gangen var større anlegg med solstrøm ikke vanlig i Tanzania, og det var også vanskelig å få tak i spesialmateriell for solenergi.

På seks år har mye skjedd. Vi har fått en samarbeidspartner i firmaet med det vanskelige navnet Gadgetronix. Firmaet som holder til i byen Arusha, har god kompetanse både på solenergi og elektrisk strøm. Nå i april hadde Dagfinn Berg planlagt møter med dem i Arusha både før og etter at vi reiste til Haydom. I tillegg reiste fem tilsatte i firmaet de 300 km til Haydom for å sette seg inn i de konkrete prosjektforslagene våre. Gadgetronix har etter besøket sendt gode planer og fakturaer med forslag til løsninger.

Flere elektrikere har lenge holdt på med å forbedre det såkalte singeldiagrammet for å best mulig oversikt over strømnettet på HLH. Dette er viktig av flere grunner: For å sikre at infrastrukturen er på plass før det reises nybygg på Haydom, for å redusere strømutgiftene, for å bedre elsikkerheten slik at faren for nye lynnedslag tilsvarende det i januar 2020 blir redusert osv.

Stiftelsen Haydoms Venner har finansiert et nytt og sterkere tak over det sentrale «strømhuset» med hovedstrømtavle, nødaggregat osv. De 34 solpanelene på verkstedbygget skal etter hvert flyttes til dette taket. På denne sentrale plassen vil det ganske sikkert snart komme flere solpanel.

Gadgetronix har kommet med pristilbud på ni lyktestolper med i alt elleve lyspunkt som plasseres inne på den delen av HLH-området som har dårlig utebelysning. Disse skal vil sannsynligvis seinere få strøm fra solpanel som skal monteres på det nye taket over «strømhuset». Et firma i Stavanger vurderer å finansiere dette prosjektet i et samarbeid med SHV.

Oppvarming av varmt vann

Stiftelsen Haydoms Venner kjøper nå inn en større solfanger. Denne består av en tank på 300 liter med et røropplegg som skal levere varmtvann til barneavdelinga Lena Ward: Både til de ordinære sengepostene, men også til to privatrom der gjestene betaler ekstra for varmtvann og annen ekstraservice. Dersom betjeningen på Lena Ward gjør gode erfaringer, er planen å kjøpe inn solfangere til andre avdelinger på HLH med behov for varmt vann.

Samtidig arbeider vi med å utrede et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ til dampkjelen som har stor kapasitet og bruker i snitt over 30 l diesel om dagen.  Dampkjelen produserer varmt vann til de forskjellige avdelingene på HLH og til vaskeriet. En alternativ oppvarmingsmåte for de to vaskemaskinene som i dag får varmt vann fra dampkjelen, kan være en kombinasjon av forvarming av solfangere etterfulgt av tilleggsoppvarming av elektrisk strøm.

Kristen Fløgstad

Del