ET OMFATTENDE TRENINGSPROGRAM BYGD PÅ BEDRE FØDSELSRUTINER

Samtidig som mange pasienter har et helsetilbud, er det viktig å utvikle ny kunnskap og innsikt. I 2009 ble det gjort et viktig vedtak da HLH startet opp et eget forskningsprogram. Det er seinere bygd et enkelt forskningssenter, og forskere har fortalt meg at det er enkelt å arbeide sammen med befolkningen i Haydom-området.

Først er det interessant å nevne noen nøkkeltall fra 2021 som beskriver den høye aktiviteten på Haydom: I alt var det innlagt 14.188 pasienter, 86.280 pasienter fikk poliklinikk behandling, 3.491 fødsler, 28.877 gravide kvinner ble fulgt opp og 74.085 barn ble vaksinert. På treningsinstituttet var det over 600 studenter som nå får tilbud på fire ulike studieløp.

99 % av barnedødsfall skjer i u-land og mellominntektsland, og det er et stort behov for mer helseforskning. Et omfattende forskningsarbeid rundt barnedødsfall startet for noen år siden, og i 2019 var hele 11 doktorgradsstipendiater og 25 veiledere med doktorgrad involvert i prosjektet. Dette skjedde samtidig som firmaet Lærdal i Stavanger utviklet nytt spesialutstyr. HLH har et imponerende mange partnere, og i dette prosjektet var Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Muhimbili-hospitalet i hovedstaden Dar es Salaam involvert. Mye testing av gode rutiner og utstyr er utført på Haydom. Resultatet etter mange års studier har munnet ut i et program som på engelsk har fått det noe vanskelige navnet Safer Births Bundle of Care.  

Nye og godt utprøvde rutiner for tryggere barnefødsler er det viktig å spre. Et fond under Verdensbanken tildelte HLH og Lærdal 4,2 millioner dollar til et opplæringsprogram som begynte i oktober 2020 og skal pågå fram til september 2023. HLH skal utdanne instruktører til totalt 30 hospital i fem regioner i Tanzania. I alt har 1200 helsearbeidere blitt trent på og fått utstyr for å kunne drive systematisk oppfølging av mødre under fødsler. Evalueringer underveis har vist oppmuntrende resultat. Dødsfall blant nyfødte er blitt redusert med 47 %, og antall dødfødsler er blitt redusert med ytterligere 24 %. Det er også regnet ut at trente jordmødre med tilgang på spesialutstyr i gjennomsnitt redder to ekstra liv hvert år.

Resultatet av midtveisevalueringen var så imponerende at det allerede i juli i år ble besluttet å utvide programmet. En bevilgning på ytterligere 8,54 millioner $ gjør det mulig for HLH sammen med partnerne å utvide programmet til mer enn 100 hospital i de samme fem regionene.

Dermed har Verdensbanken bevilget i alt 12.740.000 $ eller over 120 millioner norske kroner. Et enormt beløp! Forhåpentligvis vil programmet kunne utvikles videre og hjelpe til med å redusere barnedødeligheten både i Tanzania og andre land. I tillegg kan ny forskning og inntekter fra opplæring bidra til å sikre videre drift på HLH.

Kristen Fløgstad

Del