Et godt strømnett er viktig

Å forstå alle detaljer rundt elektrisitet er vanskelig, men vi kan være enige om at strømnettet må fungere godt på et moderne hospital. Etter det alvorlige lynnedslaget på HLH i januar 2020, er det viktig å hindre at dyrt og viktig strøm- og IT-utstyr blir slått ut igjen på nytt.

Rune Norland var med gruppa som reiste til Haydom i november. Han er født på Haydom og tilbrakte mye av oppveksten I Tanzania. Rune er utdannet elektroingeniør og arbeider nå i Equinor, og han har en særdeles god bakgrunn for å kunne vurdere elsikkerheten på HLH.

Rune hadde sammen med elektrikerne på HLH, tilsatte i strømselskapet Tanesco og Dagfinn Berg en nyttig gjennomgang på hospitalet. Nå betales mye av strømutgiftenefellesregning – en ordning som ikke akkurat oppmuntrer til energisparing. Planen framover er å installere flere målere for å kunne skille bedre mellom strømforbruket til de enkelte brukerne.

Den opprinnelige transformatoren på området er skiftet ut med en som har for lav spenning, og HLH vil be strømselskapet å få en riktig dimensjonert transformator. Det er også et ønske om å få en ny transformator i øvre enden av tomta for å redusere energitapet.

Kortsiktige tiltak for elsikkerhet de første åra:

Montere overspenningsvern og skilletrafoer som sikrer viktig medisinsk utstyr.
Forbedre enlinjeskjemaet for å få best mulig oversikt over distribusjonen av strømmen på HLH.
Komme med forslag til hvilken strøm som bør prioriteres i nødnettet når strømmen går - operasjonssaler er et opplagt valg.

Anbefalte tiltak etter 3-8 år:

Vurdere hvilken strøm som bør prioriteres i ulike soner på området.
Innføre jordfeilbrytere på deler av anlegget.
Lage en steg-for-steg for å oppgradere fordelingssystemet til TNC-S-systemet som nå kreves i Norge.

Kristen Fløgstad

Del