ELEKTRISK STRØM KAN ERSTATTE DIESEL

HLH har i 30 år fått det meste av drikkevannet fra den underjordiske vannkilden i Endagulda – et anlegg som har fungert imponerende godt til nå. Fra Endagulda blir vannet løftet 80 – 90 meter opp til pumpestasjonen ved Binja Hills. Derfra gjør gravitasjonen at vannet renner de 15 km videre til vanntankene inne på området til Haydom Lutheran Hospital.

To dieselaggregat inne i en konteiner på Binja Hills bytter på å pumpe vannet. Tidligere målinger har vist at det i snitt er et forbruk 2078 l diesel per måned. I løpet av et år koster dette HLH ca. kr. 200.000 bare i dieselutgifter. Flere haydomvenner har foreslått å bytte ut skitten diesel med en rimeligere og mindre forurensende energikilde. Den toårige samarbeidsavtalen mellom HLH, Stiftelsen Haydoms Venner og IUG åpner opp for nye muligheter.

Dagfinn Berg hadde kontrakt på HLH fra 1988 til 1991 og har erfaring med anleggene for både elektrisk strøm og vannpumping. Etter et opphold på hele 27 år var Dagfinn tilbake i slutten av november som frivillig medarbeider utsendt av Ingeniører uten grenser Norge. Før han dro, satte han og de to ingeniørene opp en plan for hvilke arbeidsoppgaver de skulle prioritere under oppholdet.  Dagfinn hadde hørt at det kunne være en mulighet for å få elektrisk strøm fram til Endagulda, og han ba sammen med sin kollega Daniel Bernal og administrasjonen på HLH om å få et møte med ledelsen i Babati for kraftselskapet Tanesco.  

Møtet gikk bra, og Dagfinn og Daniel hadde med seg positive signaler da de kom fram til Haydom. I referatet står det at HLH vil søke ledelsen i Tanesco om å forlenge nåværende kraftlinje fram til Endagulda. Dersom denne søknaden går gjennom, vil Tanesco betale anleggskostnadene på 466.440.200 shilling (vel 1,7 millioner kroner), og arbeidet vil kunne starte opp en gang etter 1. juli 2019.

Representantene fra HLH og ingeniørene fra IUG har sammen laget en prioritert aktivitetsliste etter besøket. Et problem krever en rask løsning. Det ene dieselaggregatet har så dårlig kapasitet at det er en fare for at pumpemotorene nede i Endagulda kan brenne opp med de konsekvensene det kan få for Haydoms vannforsyning. Løsningen kan være at pengene fra høstens innsamling av elevene ved Mandal vgs blir brukt til å finansiere et nytt aggregat.  

Kristen Fløgstad

Del