Elektrifisering av vannverk

Etter en lang planleggingsperiode er planen nå at vannverket i Endagulda skal være elektrifisert i løpet av januar 2021.

Dagfinn Berg reiser rundt årsskiftet til Haydom sammen med tre andre frivillige (en rørlegger og tre elektrikere) for å montere to nye vannpumper til strøm fra det nasjonale strømselskapet Tanesco som har forlenget sine kraftlinjer. Den elektriske strømmen vil erstatte de to dieselaggregatene i Binja Hill som har pumpet vann i ca. 30 år.

Samtidig må landsbyen Murkuchida som kontrollerer vannkilden i Endagulda sikres fortsatt strømforsyning. Det var mange søknader til høstens jubileumslegat i Equinor, og Stiftelsen Haydoms Venner var heldige som med hjelp av gode støttespillere ble tildelt 85.000 kr. Pengene skal brukes til å bygge et solenergianlegg som skal pumpe vann til Murkuchida ved hjelp av solstrøm. Arbeidet skal utføres av et firma i Arusha i nært samarbeid med Dagfinn.

Stiftelsen Haydoms Venner er takknemlige for støtten!

Del