Effektiv vannpumping, men vanntankene må tettes

Da vi besøkte vannkilden i Endagulda den første uka i april, leste vi for første gang av den nye vannmåleren som ble montert i fjor. Den viste at de to nye vannpumpene drevet av elektrisk strøm hadde pumpa hele 89.345 kubikkmeter vann i perioden 08.01.21 – 06.04.22. Dette tilsvarer i snitt nær 220.000 liter (220 m3) vann per døgn. Dette er en god del mer vann enn vi trodde Endagulda leverte til Haydom.

HLH leverer månedsrapporter som sammenlikner utgiftene til vannpumping før og etter at vannet blir pumpa av elektrisk strøm. Disse rapportene viste en innsparing på nesten 100 l diesel per dag i 2021.

Når det gjelder situasjonen i april 2022, er dieselprisen 56 % høyere enn i april 2020, mens strømprisen er stabilt 434 sh (ca. 1,70 kr) per KWh. Dette gir enda større kostnadsreduksjon i 2022 enn i fjor. Ifølge HLHs egne tall er det en total innsparing i de fire første månedene i 2022 på 28.116.023 sh (ca. 112.900 kr) i forhold til samme periode i 2020. Disse tallene vil gjerne se mer på, men det er uansett ingen tvil om at elektrifisering av vannverket i Endagulda/Binja har vært en kjempestor suksess både økonomisk og klimamessig. I tillegg har rehabilitering av vannverkene gitt disse en mye lengre levetid.

Lekkasje i vanntankene

Kraftigere vannpumping har ført til at vanntankene inneholder mer vann. Dette økte vanntrykket på ytterveggene fører dessverre til at tankene nå lekker mer enn før. Elektriker Daniel Gidaguy viste oss at det er viktig å tette de to sementtankene i Binja Hills i tillegg til de fem tankene inne på HLH-området.

Vi sendte tettemidler til vanntankene i konteineren som ble sendt til Haydom i 2020, og det haster nå å reparere flere av tankene inne på HLH-området. Dersom dette ikke skjer, er det en fare for at veggene på sementtankene gradvis smuldrer opp og blir ødelagt. Dersom så galt skulle skje, vil det om noen år være behov for store investeringer til bygging av nye vanntanker. Vi har fortsatt god kontakt med firmaet på Bryne som har gitt gode råd og som leverte tettemiddel. Lederen av firmaet har sagt at han er villig til å reise til HLH til høsten for drive opplæring der slik at de seinere kan tette flere vanntanker på egenhånd.

Kristen Fløgstad

Del