Drikkevann og varmtvann

Deler av vannverket har nå fått mye lengre levetid, og samtidig viser de månedlige oversiktene fra HLH av diesel- og strømforbruket og antall vedlikeholdsturer at det har skjedd store innsparinger. Det er snakk om innsparing per måned på rundt 13.000 kr og en reduksjon i dieselforbruket på over 2.500 liter.

Det var hyggelig å komme til Endagulda og se med egne øyne at det nye opplegget for vannpumping til HLH fungerte etter planen. I januar koplet Dagfinn Berg og teamet hans ut de to gamle dieselaggregatene som ble erstattet av elektrisk kraft. Dette var mulig fordi det nasjonale energiselskapet Tanesco hadde forlenget høyspentlinja med hele 17 km. Nede i vannkilden ble samtidig gamle rør byttet ut med nytt røropplegg fra Bryne rør og koplet sammen med nye vannpumper donert av Grundfos.

Etter at den jobben var gjort, ble det montert lette lokk av aluminium på sju vanntanker. Nå står ikke lengre disse store tankene åpne for fugleskitt og støv.

Den vannmåleren som ble installert inne på HLH-området ved de fire vanntankene fungerer dessverre ikke lengre – muligens fordi det har kommet en liten stein inn i måleren. Denne skal skiftes ut slik at HLH kan følge opp vannforbruket.

Vannkilden i Endagulda hører inn under landsbyen Murkuchida. For å sikre landsbyen fortsatt stabil forsyning av vann, ble det i januar montert et anlegg for å pumpe venn med solstrøm. Støtte fra Equinors jubileumslegat gjorde dette mulig.

Varmt vann

I 2018 kjøpte vi inn en solvarmer (solar water heater) som ble plassert på taket ved mottaket på HLH. Denne solvarmeren har siden da levert varmt vann, men det ble under besøket sagt at effekten hadde gått ned. Da vi tok opp dette med firmaet som hadde levert utstyret, fikk vi opplyst at dette var normalt siden den innvendige anoden ikke hadde blitt reingjort. Firmaet skal sende oss tilbud på solvarmere av ulik størrelse, og samtidig med denne installasjon skal staben på HLH få opplæring i vedlikehold.

Dersom det er gode erfaringer med de nye solvarmerne og vedlikeholdsrutinene følges, kan neste fase bli å kjøpe inn flere solvarmere høsten 2022/våren 2023. Ledelsen ved hospitalet har prioritert to vannvarmere til Lena Ward. En stor solvarmer til avdelinga, og en mindre en til private kunder som betaler for ekstra service og som gir HLH ekstrainntekter. Nå er det 20 år siden leserne til Fædrelandsvennen i en førjulsaksjon samlet inn 3,8 millioner kr til ny barneavdeling.

Under besøket denne gangen så jeg flere ganger pleiere som bar vann fra krana med varmt vann. En rask test utpå dagen viste at temperaturen på vannet ikke var veldig høy. Et mulig delmål framover er at avdelingene på HLH blir så godt forsynt med varmt vann at dampkjelen (forbruk ca. 35 l diesel i døgnet) bare vil bli brukt til å varme opp vann til vaskeriet.

Kristen Fløgstad

Del