Dr Nuwass fungerer som administrerende overlege

Dr Nuwass begynte i stillingen som fungerende overlege ved Haydom Lutheran Hospital (HLH) tidlig i år. Han har vokst opp i enkle kår i en landsby som ligger bare 10 km unna Haydom. Nuwass er et godt eksempel på en lokal ungdom som vender tilbake for å arbeide på HLH etter å ha mottatt stipend til videre studier i flere år.

Det har positivt at nasjonale medarbeidere har gått inn i sentrale posisjoner. For fem år siden var det ingen tanzanianske legespesialister ved HLH, mens dette tallet i dag har vokst til seks. Dette er viktig for et sykehus som leverer tjenester til en befolkning på en million innbyggere. Dessuten har HLH status som et referansehospital for en befolkning på totalt tre millioner.

Fra 1. juli i år har HLH fått en ny samarbeidsavtale med norske myndigheter gjennom et samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Dette vil sikre finansiering i fire nye år. Avtalen innebærer at støtten til Haydom Lutheran Hospital gradvis vil bli redusert, noe som selvfølgelig er en krevende oppgave for Nuwass og staben hans siden lokalbefolkningen fortsatt ønsker god service. Hospitalet har satt som mål at de ikke lengre skal være like avhengige av støtte fra norske myndigheter. 

Samtidig som det norske bidraget reduseres, blir innsatsen økt for å skaffe midler fra andre givere og gjennom å øke pasientbetalingene. Målet er gradvis å øke støtten fra den tanzanianske staten slik at den innen få år skal vokse seg større enn den norske støtten. Problemet med økte pasientbetalinger er at Haydom ligger avsides til og at det er relativt mange fattige i området med liten betalingsevne. For å hjelpe de dårligst stilte er det opprettet et eget Poor Patient Fund (PPF) som skal sikre tilgangen til helsetjenester for alle. Hvert år er det over 100 pasienter som nyter godt av dette tilbudet. 

Del