- ny assisterende direktør på HaydomDr Emanuel Q Nuwass

Dr Emanuel Q Nuwass er 37 år og vokste opp i en landsby ikke langt fra Dongobesh som ligger 1 times kjøring nord for Haydom. Han har 11 søsken men kun 9 som vokste opp.

Han hadde ikke tenkt å bli doktor. Familien var fattig og han måtte skaffe midler ved å selge ved og ville bær etc. Han tenkte at han måtte lære å lese og skrive og så bli bonde som de fleste andre i landsbyen. 

Ved avslutningen av grunnskolen (primary school) ble han bedt om å holde et ”foredrag” om fordøyelsessystemet. Det var mange tilstede, bl.a repr fra staten og dr Ole Halgrim Evjen Olsen. Han fikk gode tilbakemeldinger på ”foredraget”

Dr Olsen fattet interesse for gutten og ville gjerne ha tilbakemeldinger om han klarte eksamen. Han vil gjerne hjelpe gutten. Han så potensialet i han. Han så for seg at her var det en som kunne bli en god lege. Det bar videre til secondary school i Tanga og Moshi og senere igjen highschool (tilsvarer norsk videregående 2. og 3.år) i Dar es Salaam. Han arbeidet et år på laboratoriet på Haydom før han kom inn på legestudiet ved KCMC i Moshi i 2001. Han  var også i turnus der.

2007-2010 var han lege på Haydom og var også 3 måneder som assisterende direktør (i 2010) før han startet spesialiseringen som kirurg i Moshi.

I høst var han ferdig spesialist og kom tilbake for å slå seg til på Haydom.

Han er gift og har en datter, jente på 2 år og de har bygd seg hus i Haydom by. Han trives godt på Haydom.

Han har en søster som er sykepleier og som også arbeider på Haydom. En av brødrene arbeider som tannlegeassistent her. Ellers har han søsken som han hjelper for at de kan få utdanning.

Det er en stor oppgave han har påtatt seg når han nå er assisterende direktør. Han er ydmyk for oppgavene og ser at han også har mye å lære.

Del