De to første vanntankene er reparert

Eimund Myklebust og Clas Brodtkorb kom tilbake til Norge i begynnelsen av november etter et vellykket oppdrag på HLH.

Oppdraget deres var å tette en av vanntankene på Haydom mens de samtidig lærte opp arbeiderne på Haydom til å kunne fortsette dette arbeidet på egen hånd. Eimund driver firmaet GulvogTak på Sandnes som leverte tettemidlene Thoroseal og Waterplug som ble sendt i konteiner til Haydom i 2019 sammen med annet nødvendig utstyr. Clas er utdannet rørlegger og var med som kjentmann etter flere tidligere opphold på Haydom.

I løpet av ei drøy uke på Haydom klarte de å tette den ene vanntanken ved pumpestasjonen i Binja ca. 15 km fra HLH. I alt ble sju sementsiloer bygd her og inne på hospitalområdet for mange år siden for å lagre livsnødvendig drikkevann både til hospitalet og til landsbyen. Det er mye penger å spare på å tette disse tankene og forlenge levetida slik at de kan brukes i mange år framover.

Eimund og Clas skryter av de lokale medarbeiderne som raskt tok til seg nye lærdom. Allerede 21. november - uka etter - kunne de lokale arbeiderne fylle tank nummer to etter å ha utført de samme arbeidsrutinene på denne tanken. Det gikk med åtte sekker tettemiddel til den første tanken. Vi regner med at det er transportert så mye tettemiddel at det er mulig å reparere totalt fire eller fem tanker. Vi i Haydoms venner er takknemlig for godt utført arbeid og opplæring av arbeidslaget på HLH! Ledelsen på HLH viste også sin takknemlighet overfor Eimund og Clas med følge (hadde med seg kona Randi og hennes datter Oda) ved å arrangere en skikkelig avskjedsfest på gjestehuset.

Eimund har beskrevet arbeidet på denne måte:

Dag 1 lesset vi opp en bil med arbeidsfolk og utstyr. Da vi kom til tankene, drev lokalbefolkningen og øste vann. Til slutt boret vi 6 - 8 hull fra utsiden for å drenere ut resten av vannet i tanken. Da klatret arbeidere inn i tanken og skar ned posen som var montert. Det viste seg at betongen var meget ren, og at det ikke var nødvendig med høytrykksspyling etterpå. Det ble ryddet i siloen og gjort klart til neste dag.

Dag 2 startet vi med å bygge stillas og monterte friskluftviften på taket av vanntanken. Slangen ble heist ned. (Når det bare er et mannhull å gå ned i og det er den eneste veien frisk luft kan komme inn, så må det tilføres luft for at Thoroseal skal tørke).

Deretter blandet vi massen og heiste den ned. Her ble 5 mann undervist på hvordan man skal påføre massen. Dette gikk meget bra. De tok det lett og forsto fort når de hadde lagt for lite eller for mye på veggen. De måtte forvanne med ryggsprøyte før massen ble påført. Gulvet i tanken ble også behandlet. Daniel fra HLH fungerte som tolk.

Dag 3 ble avrenningshullene tettet med Waterplug fra innsiden og utsiden, og deretter ble hele flaten behandlet en gang til. Da jeg sto nede i siloen oppdaget jeg en armeringsskade og riss på betongdrageren som holdt taket på plass. Det ble lagt på et fyldig strøk med Thoroseal for å beskytte flaten for videre korrosjon. De må være obs på dette på de andre tankene også.

Dag 4 lot vi den stå å tørke.

Dag 5 var vi ute på ettermiddagen for å se om Thoroseal var hard, og ga deretter beskjed til ansvarlige på stedet at de kunne begynne å fylle vann tilbake.

Dag 6. Søndag.

Dag 7 reiste vi ut sammen med direktør og andre fra HLH samt Kari og Ellen Johanne fra Haydoms venner. Tanken var helt full med klart vann. Det ble registrert en svak lekkasje i 2. ring ovenfra i ca. 1 meters lengde. Lekkasjen var meget svak, og jeg instruerte arbeiderene hvordan de kan tette dette fra utsiden.

Det var helt fantastisk å ha Clas med på laget. Han ordnet opp og fikk folk på plass og var unnværlig de første dagene. Stor takk til han.

Del