Bryllupsgave til inntekt for ny CT

Kort tid etter forrige tur til Haydom traff Andreas Tronsen sin nåværende kone, og når vi giftet oss i sommer var vi klar på at vi ville ønske oss penger til ny CT-maskin på Haydom. Vi var heldige og fikk samlet inn ca 19000 kroner – noe som er en dråpe i havet når man tenker på at man trenger totalt 3,5 millioner for en ny maskin.
Men; alle monner drar. Vi håper at flere vil bidra til dette gode formålet – at flere vil dele av sin overflod.  Husk – vi er privilegerte.

Vi er privilegerte i Norge – vi har tilgang til ett moderne helsevesen med topp moderne sykehus og utstyr. Om noe akutt skjer er det kort vei til sykehuset, og man får hjelpen man trenger raskt. Man trenger heller ingen helseforsikring eller rike foreldre for å betale for hjelpen man trenger.

I Afrika er tilstanden en helt annen. Tanzania er ett relativt velfungerende land i afrikansk målestokk – men det er langt mellom sykehusene og de er ofte sparsommelig utstyrt. Det bor 40 millioner innbyggere her, og Haydom er lokal-sykehuset for 900000 av disse. Dette tallet er veldig mye høyere enn f.eks Norges største akuttsykehus AHUS hvor jeg jobber.

Når man sammenligner hva vi har av kapasitet, utstyr og personell på AHUS kontra det Haydom har, blir jeg svært imponert over at man i det hele tatt klarer å drive Haydom Lutheran Hospital.

Den største grunnen til at det går rundt er de fantastiske folkene som jobber der. Fra renholdere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, jordmødre, leger og sykepleiere. Kantineansatte, gartnere, vaktmestere, mekanikere. Alle møter på jobb med ett smil om munnen tross utfordringene de møter på jobb hver dag.

En av utfordringene de møter nå er at deres eneste CT-maskin ikke lar seg reparere. Det blir årlig tatt ca 1000 CT-bilder på Haydom – og min erfaring er at den blir mest brukt til å se etter intrakraniell patologi – som hjerneblødninger og hjernetumorer. Det er en av de viktigste diagnostiske verktøyene til de dyktige kirurgene der nede, og uten denne forsinkes diagnostikken og flere liv går tapt.

Jeg har vært på Haydom to ganger, og begge gangene har satt dype spor i sinnet mitt. En reise til Haydom gjør noe med deg som person og som medmenneske, og man får kanskje ett annet syn på livet?

Del