Aktivitetsøkning ved HLH i 2016

Haydom Lutheran Hospital kunne for året 2016 vise til en positiv aktivitetsøkning.

Antallet innleggelser økte fra 12.000 i 2015 til 14.020 i 2016, og antallet personer som fikk behandling poliklinisk økte fra 76.000 til 105.296.

Sykehusdirektør Dr. Emanuel Q. Nuwass skriver i sin innledning til årsrapporten at det kan forklares med økt tilstedeværelse av flere spesialister, en positiv forsikringsordning og som resultater av forbedringsprogrammer og aktive tiltak. I løpet av 2016 ble partnerskap videreutviklet med ulike departementer, lokale myndigheter, Stiftelsen Haydoms Venner og individuelle partnere. Det ble også implementert flere prosjekter som mor – barnprosjekt, solprosjekt og bedre medisinsk utstyr.  

Bemanningen ved sykehuset er stabil, og Dr. Nuwass skriver at han setter pris på de ansattes gode motivasjon i en hverdag som ofte er preget av mangel på ressurser. Sykehuset gikk med et betydelig økonomisk underskudd i 2016, og det er derfor må sykehusets styre og alle venner av Haydom Lutheran Hospital arbeide for å støtte opp om det viktige arbeidet som gjøres ved sykehuset.  

Leder for Stiftelsen Haydoms Venner, Thore Westermoen, skriver i sin hilsen i årsrapporten at innsatsen som gjøres av ledelsen og personalet ved sykehuset er imponerende, og det samme er den gode resultatveksten som fant sted i løpet av 2016. Det er intet mindre enn et mirakel at Haydom Lutheran Hospital med begrensede økonomiske midler gradvis er utviklet til et av de beste sykehusene i Tanzania. Sykehuset gir et bedre liv for titusener av mennesker, og det er viktig at støtten fortsetter. Skal sykehuset videreutvikles er det behov for betydelig støtte i årene som kommer.

Les hele årsrapporten HER (trykk på "HER").  

Del