88 SOLPANELER PRODUSERER ELEKTRISK STRØM TIL HLH

Solenergi er kalt framtidas energikilde i Afrika. Strømmen blir produsert nært forbrukeren, og prisene har gått sterkt ned det siste tiåret. Derfor har vært et poeng til solenergiprosjektet til Stiftelsen Haydoms Venner å introdusere solenergi på Haydom Lutheran Hospital og lære lokale medarbeidere i å beherske denne energiformen.

I tre år er det installert solpanel inne på området til HLH. I 2016 ble det bygd et pilotprosjekt, og det ble da installert 18 paneler på taket til kantinebygget. Dessverre ble det gjort noen monteringsfeil samtidig som en lokalt hadde dårlig tilgang på spesialmateriell for solenergi. I tillegg viste det seg å være jordfeil på strømnettet til HLH. Disse problemene har prosjektet tatt lærdom av.

I 2017 etter ble det installert 34 panel på taket på verkstedet. Disse panelene er ikke lette å få øye på fra bakken. Strømproduksjonen begge steder kan avleses på displayet på de to vekselretterne (inverterne) som er montert på husveggen. Dessverre er det noen teknisk feil på internettløsningen som gjør at produksjonen ikke kan følges online fra Norge.

I juli i 2018 ble det installert 36 nye paneler på taket til to av gjestehusene. Strømproduksjonen fra dette anlegget kan nå avleses kontinuerlig på internett.

Solpanelene leverer strøm til HLH på dagtid og reduserer strømregningene til HLH. Totalt er det nå montert 88 solpanel som hvert år er beregnet å produsere ca. 42.000 KWH strøm og som kan redusere strømutgiftene til HLH med ca kr 55.000 per år i 25 år framover. 

I tillegg er to skoler hjulpet med lokale anlegg. Døveskolen i Dongobesh har 24 internatrom, og nattevakta her hatt fått en mye lettere jobb med å følge opp de over 100 elevene. Nå lyser ei LED-pære på 1 watt på hvert rom nattestid. En førskole i Haydom har fått et liknende solenergianlegg slik at skolen kan kjøre tre skift med i alt 200 elever.

De to store støttespillerne for solenergiprosjektet er elever fra Mandal vgs som har samlet inn kr 640.000 over en treårsperiode, og Lions avdeling Mandal som har støttet prosjektet fra starten. Det er også hyggelig at kollekten under lysmessa i Nidarosdomen 1. søndag i advent både i 2017 0g 2018 har gått til solenergiprosjektet.

Kristen Fløgstad

Del