4-Angle

”Jeg er så takknemmelig for å bli møtt som et helt menneske”, sa et av medlemmene i 4-Angle. Han sa det på avskjedsfesten da vi besøkte Haydom i mars 2012. Gruppa består av 30 ungdommer i alderen 14 til 25 år med ulike funksjonshemninger og er en brukerorganisasjon med helse og utdanning som satsningsområder.

Tradisjonelt har barn med handikap blitt gjemt bort og av noen blitt betraktet som "en skam for familien". En gutt har ligget i 12 år og "sett opp i stjernene" som Turid Espegren uttrykte det. "Han er gløgg i hodet, men kan ikke gå". Han har nå fått fysioterapi og har begynt på utdanning. Gjennom initiativ fra Turid, og innsats fra nevrolog og fysioterapeut ved HLH er barnas funksjonsnivå kartlagt. Hjelpebehov og muligheten for tilrettelagt undervisning blir nå utredet for noen i denne gruppa. I Tanzania er det vanlig å betale skolepenger. Sju elver fra 4-Angle har til nå fått finansiert sin skolegang til avsluttet grunnskoleutdanning og to går på kostskole for å fullføre videregående. En 10.klasse på Fiskå skole i Kristiansand og et kor i Søgne bidrar med skolepenger.

I gruppesamlinger med barna og ungdommene har vi arbeidet med å legge vekt på hva de allerede kan og mestrer mer enn de begrensninger deres funksjonshemning representerer. Fra å bli kalt "disabeled children" (ute av stand til) blir det fokusert hva de er i stand til, på positive egenskaper, ferdigheter og kompetanse. 

Med frivillige, dyktige ledere drives det dataopplæring i Haydom by. Med fire gamle datamaskiner, som er gaver, gir kursene inntekter til organisasjonen. 4-Angle ønsker seg kopimaskin, skanner og lamineringsmaskin for å skaffe økonomisk grunnlag og aktivitet til sin daglige drift og til medisinsk hjelp og skolegang for sine medlemmer. Joseph Francis er leder, Melchzedeck Tippe er koordinator og Diana Matthias er sekretær. I en rapport fra "4-Angle Disabled Children Haydom Program Center" heter det at organisasjonen vil bekjempe diskriminering og kjempe for rettighetene til funksjonshemmede ungdommer. I rapporten står det også at 4-Angle betyr at de har medlemmer fra de fire stammene rundt Haydom, Iraq, Datoga, Hadzabe, og Bantu. Målet er å hjelpe hverandre og utvikle vennskap på veien mot et verdifullt liv og få inntektsgivende arbeid som bidrar til å bygge samfunnet.

April 2012. Tekst, Rolf Rohde. Foto Martha Moen

Del