100.000 kroner mangler for å fullfinansiere viktig utstyr

Grupper tilknyttet stiftelsen Haydoms Venner har sendt to konteinere til Haydom de siste månedene. Den første konteineren er på plass på CMSC-verkstedet til farmen, og den andre kom til Dar es Salaam i begynnelsen av april og er klar for tolldeklarering.

Farmgruppa har fått brukt utstyr som de vil ha god bruk for:

  • Avretter, tykkelseshøvel, fres, sager m.m. til verkstedet på farmen.
  • I tillegg laminerte benkeplater til reparasjon, bord for kantina på farmen, stålreoler for arkiv og bord/pulter til klasserom.
  • Betydelig mengde arbeidsklær.

Det har blitt lettere de seinere år å kjøpe lokalt utstyr i Tanzania. Likevel er det fortsatt nødvendig å importere noe utstyr og maskiner. I forbindelse med rehabilitering av sykehusets vannverk i Endagulda, har det også blitt gitt gaver som må fraktes til Haydom.

  • Dette gjelder de to vannpumpene nede i vannkilden som Grundfos Norge har donert.
  • For å unngå langvarig avstenging av vannforsyning til HLH, har en frivillig rørlegger fra Bryne konstruert et nytt røropplegg rundt vannpumpene som er raskt å montere.
  • To av de store vanntankene inne på sykehusområdet skal tettes på forskriftsmessig måte. Dette tettemiddelet måtte kjøpes i Norge.
  • En pall med medisinsk teknisk utstyr som måtte kjøpes i Norge.
  • Kvinner rundt om i Norge strikker flittig tøy til barn som er født for tidlig. Over 30 sekker med barnetøy er fraktet til Haydom.

Det gamle vannverket har fungert imponerende bra i 30 år. Forhåpentligvis vil utskiftingene som skal foretas nå fungere like lenge.

I begynnelsen av april mangler vi ca. 100.000 kr til å betale frakt og til å fullføre installasjonsarbeidet på Haydom. Dette skyldes vesentlig to årsaker. Den første grunnen er at toll- og importavgiftene i havna har økt i det siste. Dessuten gjør svakere krone at vi må betale mer for utgifter som må betales i dollar.

Ønsker du å være med å finansiere dette prosjektet, kan du merke gaven Konteiner og sende pengene til kto. 2801.10.96079.

Kristen Fløgstad

Del