Artikler

21.06.2021 18:58

Nyhetsbrev juni 2021

Covid-19 pandemien påvirker oss fremdeles, men vi kan være optimistiske med tanke på at mange i Norge som har eller snart skal få vaksine. På Haydom er de også påvirket av pandemien, men har ikke samme tilgang til vaksine som vi har. Vi kan foreløpig ikke treffe vennene våre i Haydom.
Haydoms venner er svært glad for alle som gir gaver, det kommer stadig inn beløp på konto. En stor takk til alle dere gode givere. Tusen takk for at du er en venn.

Takk for den støtten du gir. Les mer informasjon på www.haydom.no og https://www.facebook.com/HaydomsVenner/. Vi bærer videre sykehusets motto, To His Praise and Glory.

Sykehuset jobber nå med flere planer. Tegninger og prosjektplan for ny nyfødtavdeling er godkjent av sykehusstyret i april 2021. Bygging vil starte opp innen kort tid.

Informasjonssikkerhet for å sikre pasientinformasjon vektlegges i stor grad. Sykehuset vil oppgradere systemer innen strøm og IKT i den grad økonomien tillater det.

Sykehuset ønsker å bedre vedlikehold av maskinelt utstyr som kjøretøy og redskaper. Dette krever både kompetanse og økonomi.

Sykehusledelsen legger planer for fremtidige nybygg på sykehuset. Eksisterende bygninger trenger vedlikehold og modernisering. I tillegg er det trangt om plassen for å gi et godt helsetilbud til det store området sykehuset ivaretar. Arkitektkontoret StavArk i Stavanger samarbeider med sykehuset og Haydoms venner for å lage en slik plan. Prosjektet er ikke beskrevet enda, vi vil gi dere mer informasjon på våre nettsider og på Facebook etter hvert.

Farmen Muldabaw bidrar til mange arbeidsplasser og produserer landbruksprodukter til nasjonalt og lokalt marked. Flere uår har gitt store utfordringer, de trenger fremdeles mye støtte fra Norge for å oppnå et overskudd som kan gi økonomisk støtte til sykehuset.

Sykehuset trenger oss som faste givere for å ha mulighet for å planlegge fremtidige prosjekter. Bruk muligheten for avtalegiro ved å gå inn på vår nettside www.haydom.no/fast-giver

Vi oppfordrer alle til å gi gaver for at sykehuset kan gi den helsehjelp befolkninger har behov for. Bruk gjerne vår nettside www.haydom.no, VIPPS 115588 eller bruk kontonummer 28011330373.
Gaver du gir til Stiftelsen Haydoms venner (SHV) gir skattefradrag. Husk at gaven må minst være kr 500. Maksbeløp for skattefradrag har økt betraktelig, nå kan du få inntil kr 50 000 trukket fra inntekten din. Husk at du må oppgi personnummer når du gir gaven for å få skattefradraget registrert. Les gjerne mer om aktivitetene på neste side.

07.02.2021 18:22

Lønnsomt med grønt skifte på sykehuset i Haydom

Dagfinn Berg var prosjektleder for tre elektrikere og en rørlegger som besøkte Haydom de to første ukene av januar. Rørlegger Gisle Vangberg har skrevet en egen rapport med bilder som er lagt ut på haydom.no. Hovedoppdraget var å kople vannverket i Endagulda til det nasjonale strømnettet styrt av Tanesco. I 30 år har drikkevannet blitt pumpet av dieselaggregat som har løftet vannet 95 m. Deretter har vannet drevet av gravitasjon rent 15 km videre til hospitalet.

07.02.2021 18:09

Rapport 21. januar 20201 fra energiprosjekt for Haydom Lutheran Hospital Vannforsyning

Forfatter: rørlegger Gisle Vangberg
Endagulda er en vannkilde som ligger ca 15km fra Haydom Lutheran Hospital, Manyara, Tanzania.
Vannet fra Endagulda pumpes ca 1,5km og ca 95 høydemeter opp til Binja Hill. Derfra renner vannet med selvfall til Haydom. Det pumpes og vann videre fra Binja Hill til landsbyen Murkuchida ved hjelp av Sol Energi som også er nyinstallert.

25.11.2020 10:05

Minneord om Olav Espegren

For oss i Haydoms Venner var det en trist melding å få at Olav Espegren var gått bort den 7. november 2020.

13.11.2020 12:15

Nyhetsbrev oktober 2020

Les mer om aktiviteter og prosjekter i Haydoms venner

13.11.2020 12:05

Elektrifisering av vannverk

Etter en lang planleggingsperiode er planen nå at vannverket i Endagulda skal være elektrifisert i løpet av januar 2021.

08.04.2020 16:52

100.000 kroner mangler for å fullfinansiere viktig utstyr

Grupper tilknyttet stiftelsen Haydoms Venner har sendt to konteinere til Haydom de siste månedene. Den første konteineren er på plass på CMSC-verkstedet til farmen, og den andre kom til Dar es Salaam i begynnelsen av april og er klar for tolldeklarering.

04.02.2020 21:21

MANGE STØTTESPILLERE TIL ENDAGULDA-PROSJEKTET

Kontaineren med utstyr som trengs for å fornye og rehabilitere vannverket i Endagulda ble sendt til Haydom i slutten av januar. Prosjektet tjener flere formål:
Det nasjonale strømselskapet Tanesco har lovt å forlenge strømnettet fram til vannkilden i Endagulda. Planen er at dette skal skje i løpet av 2020 slik at pumping av vann med diesel skal erstattes av grønnere energi i form av elstrøm.
Vannpumping fra Endagulda til HLH har fungert veldig bra i 30 år. Dagfinn Berg som var ansvarlig for mye av anleggsarbeidet for 30 år siden, har en sentral rolle i fornyingsarbeidet slik at nyere deler av anlegget kan fungere i mange å framover.
Prosjektet bidrar til reduserte driftsutgifter på HLH ved at strøm erstatter diesel til vannpumping, at LED-lys vil erstatte vanlige lyspærer i utelyset på HLH (et tilleggsprosjekt til Endagulda) osv.

22.12.2019 21:46

Julebrev 2019

Årets julebrev sendes fra sykehusgruppa i Stiftelsen Haydoms venner. Den er opprettet i løpet av 2019 for å utvikle samarbeidet med sykehuset i Haydom.

08.10.2019 23:05

HAYDOM MARATHON 2019 BLE EN SUKSESS

10. august i år ble Haydom Marathon arrangert for andre gang. Løpet ble en suksess og ble arrangert under temaet «Run for life». En viktig motivasjonskraft var å samle inn penger til nyfødtavdeling på HLH.

19.08.2019 21:27

Oversikt over vinnere av aksjon for ny nyfødtavdeling

Årets aksjon for ny nyfødtavdeling har til nå samlet inn ca kr 300 000. Dere som finner navnet sitt over vinnere på lista under og ikke er blii kontaktet, må gjerne ta kontakt med en av oss i sykehusgruppa

11.08.2019 20:35

Haydomsamling 18. august 2019 kl 17 på Mandal videregående skole

Det blir Haydom-samling i vrimlehallen på Mandal videregående skole også i år.

06.08.2019 18:34

REHABILITERING AV HOVEDVANNVERKET TIL HLH

Vannverket fra Endagulda ble bygd ut rundt 1990. Først blir vannet pumpet opp over 80 m fra vannkilden og til pumpestasjonen ved Binja Hill. Etterpå renner vannet i rør de 15 km til Haydom Lutheran Hospital. Vannverket som pumper ca. 120.000 liter vann i døgnet, har fungert imponerende godt i snart 30 år.

04.07.2019 15:03

NY CT-MASKIN I HAYDOM

Haydom Lutheran Hospital vil om kort tid motta og installere ny CT-maskin. Denne er ved innkjøp allerede fullfinansiert uten at sykehuset har måttet ta opp lån.

22.06.2019 07:23

Innsamling til ny nyfødtavdeling

Sykehuset i Haydom trenger en ny sengeavdeling for syke nyfødte, blant annet til barn som er født prematurt

06.06.2019 21:44

Årsrapport Dental Unit ved Haydom Sykehus 2018

Av Kristian Storaker Trægde, tannlege
I februar besøkte jeg klinikken i Tanzania og for dem som er interessert gir årets rapport derfra et lite inntrykk av hva som skjer og hvordan tilstanden er ved Dental Unit ved Haydom Sykehus, Mbulu District, Tanzania

07.04.2019 21:31

Medisinsk safari i Tanzania

Et forebyggende arbeid
Tekst og foto: Frode Nordahl

Rehema (36) bor på et avsidesliggende sted uten tilgang til helsetjenester. Nå håper hun på en bedre fremtid for barnet sitt.

07.04.2019 21:26

Tilbake til Haydom Lutheran Hospital etter 27 år

Dagfinn Berg var utsendt av NLM i perioden 1988 til 1991 for å bygge ut anlegget som pumper vann de 16 kilometerne fra vannkilden i Endagulda til HLH. Samtidig arbeidet han med å bygge ut det elektriske anlegget på sjukehuset. Det var penger fra innsamlingsaksjonen Aksjon Håp og støtte fra Norad som muliggjorde disse investeringene.

07.04.2019 21:24

Rektor Antony involvert i trafikkulykke

Rektor Antony Shanguya på yrkesfagskolen reiste den siste uka i mars til Dar es Salaam for å hente bilen som var kjøpt inn til sjåføropplæring i Haydom. Pengene var samlet inn i Kvinesdal og i Søgne.

06.01.2019 21:16

Juleaksjoner for ny CT skanner gir gode resultater

Haydoms venner startet en Juleaksjon 8. desember med 30 dagers varighet. 6. januar er det kommet inn kr 48 338. Det er en dag igjen til denne aksjonen avsluttes. Benytt muligheten til å hjelpe sykehuset til å kunne gi en mer nøyaktig diagnose ved bruk av CT skanner. Dette kan gi mer effektiv helsehjelp til flere.

06.01.2019 20:36

88 SOLPANELER PRODUSERER ELEKTRISK STRØM TIL HLH

Solenergi er kalt framtidas energikilde i Afrika. Strømmen blir produsert nært forbrukeren, og prisene har gått sterkt ned det siste tiåret. Derfor har vært et poeng til solenergiprosjektet til Stiftelsen Haydoms Venner å introdusere solenergi på Haydom Lutheran Hospital og lære lokale medarbeidere i å beherske denne energiformen.

06.01.2019 20:32

ELEKTRISK STRØM KAN ERSTATTE DIESEL

HLH har i 30 år fått det meste av drikkevannet fra den underjordiske vannkilden i Endagulda – et anlegg som har fungert imponerende godt til nå. Fra Endagulda blir vannet løftet 80 – 90 meter opp til pumpestasjonen ved Binja Hills. Derfra gjør gravitasjonen at vannet renner de 15 km videre til vanntankene inne på området til Haydom Lutheran Hospital.

11.10.2018 22:13

Haydom-samling onsdag 24. oktober kl 19.00 – 21.00 på Søgne Gamle Prestegård

Yrkesfagskolen i Haydom, som er av nyere dato, gir opplæring i praktisk håndverk. For å starte opp en sårt tiltrengt sjåførskole, trengs en fullverdig bil. I Tanzania er det også krav om at skolebil må ha doble pedaler. Det er mulig å få kjøpt en nyrenovert Toyota Landcruiser til en pris av 200.000 kroner. Lastebilsjåfører fra Agder og Rogaland har allerede skaffet frem de første 40.000!

08.10.2018 21:53

Bakst for Haydom

Bakermester Leif Seilskjær var med å installerte en brukt bakerovn fra baker Schmidt i Mandal i baksterommet på yrkesfagskolen i Haydom. Han har reist til Haydom flere ganger for å gi opplæring til lærere og elever på skolen. Det var vanskelig å få tak i skikkelig mel i starten, men dette ordnet Leif. Elevene baker rundstykker og andre varer for salg.

27.09.2018 20:29

Resultat fra CT-innsamling så langEn stor takk til alle som bidrar med gaver

02.08.2018 04:50

Haydomstevne 19. august 2018 kl 17 på Mandal videregående skole

Haydoms venner arrangerer stort Haydomstevne 19. august på Mandal videregående skole. Stort lotteri til inntekt for ny CT.

02.08.2018 04:30

Bryllupsgave til inntekt for ny CT

Kort tid etter forrige tur til Haydom traff Andreas Tronsen sin nåværende kone, og når vi giftet oss i sommer var vi klar på at vi ville ønske oss penger til ny CT-maskin på Haydom. Vi var heldige og fikk samlet inn ca 19000 kroner – noe som er en dråpe i havet når man tenker på at man trenger totalt 3,5 millioner for en ny maskin.
Men; alle monner drar. Vi håper at flere vil bidra til dette gode formålet – at flere vil dele av sin overflod.  Husk – vi er privilegerte.

02.08.2018 04:23

Mandal hjelper Haydom med å ta i bruk sola

Elevene ved Mandal vgs og juletreaksjonen til Lions Club Mandal samlet i fjor høst inn totalt over 300.000 kr til solenergitiltak ved Haydom Lutheran Hospital (HLH).

27.06.2018 19:33

Intervju med Bjørg og Sigbjørn i Haydom

Stiftelsen Haydoms Venner har ved hjelp av gode støttespillere og venner klart å legge forholdene til rette for at Bjørg Dahl og Sigbjørn Langvik har kunnet reise til Haydom for å støtte arbeidet med å gjøre Haydom sykehus bærekraftig på lang sikt.
Nå har de vært der i i snart 10 måneder og forteller her hva de jobber med.

09.03.2018 14:39

CT skanner til sykehuset

Kritisk behov for ny CT skanner til Haydom Sykehus

28.01.2018 13:11

Solenergiprosjekter ved HLH

De to siste årene har det blitt arbeidet mye med solenergi på HLH, og arbeidet vil fortsette i 2018.

27.01.2018 16:14

Overlege og altmuligmann

For seks år siden hjalp jeg til med å rydde i en konteiner på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Mellom flere papirbilder kom jeg over et interessant bilde som viste Ole Halgrim Evjen Olsen øverst i en stige mens han arbeidet med strømnettet. Dette vekte til live gamle minner hos meg fra den tid Dr Olsen levde og var administrerende overlege på Haydom. Han var nysgjerrig og holdt seg oppdatert på mest mulig av det vedlikeholdsarbeidet som måtte utføres på et sjukehus som lå langt ute på landsbygda i Tanzania og hadde dårlige kommunikasjoner.

07.01.2018 08:50

Over 243.000 kr. til solenergi fra Mandal Vgs

Elevene ved Mandal videregående skole samlet gjennom "Alternativt Dagsverk" 2017 inn over 243 000 kr. til solenergi i Haydom.

06.01.2018 17:45

Minneord om Harald Haagensen fredag 5 januar 2018

En stor folkemengde møtte opp i Mandal kirke for å ta avskjed med Harald Haagensen. Det ble en gripende og flott stund.
Dr Nuwass hadde sendt en hilsen som ble lest opp av lederen av Stiftelsen Haydoms venner, Thore Westermoen. Deretter holdt han en kort minnetale på vegne av Haydoms Venner

23.12.2017 21:26

Førjulsbrev om Mulbadaw

HLH FARM AND DEVELOPMENT LTD. MULBADAW FARM
Det har skjedd utrolig mye på Mulbadaw fra høsten 2006 og fram til nå. Mulbadaw er ikke alene en hvetefarm, selv om det dyrkbare arealet har økt fra 18.000 da. til over 40.000 da. Farmen rommer så uendelig mye mer. Selskapet har utviklet seg fra å være en enhet der det meste var overlatt til tilfeldighetene, til nå å framstå som et driftsmessig fyrtårn beliggende under det majestetiske Hanang fjellet.

23.12.2017 20:57

Julebrev

Vi ønsker alle Haydoms venner en velsignet god Jul og et godt nytt år.
Les årets Julebrev for å få informasjon om arbeid i Haydom.

19.11.2017 21:43

Gi gaver til arbeid i Haydom ved bruk av VIPPS

Gaver til Haydom kan nå også gis ved bruk av VIPPS.
SYKEHUSET - 115588
SOLENERGIPROSJEKTET - 131953

Gaven blir registrert på deg som fradragsberettiget hvis du oppgir personnummer, slik at regnskapskontoret kan melde beløpet til skattemyndighetene.

10.10.2017 00:01

Ny satsing på solenergi i 2018

Det planlegges nye solenergiprosjekt i Haydom i 2018.

18.09.2017 21:26

Kalendere 2018

Mama Kari sitter med neste års kalender. Den er trykt opp i 1000 eksemplarer og vil bli solgt til inntekt for yrkesfagskolen og for solenergiprosjektet i Haydom. Kalenderen kan bestilles hos Kristen Fløgstad, kristenflogstad@yahoo.no

11.08.2017 00:06

Kirurgene i Haydom

Boka «A surgeon in the village. An American doctor teaches brain surgery in Africa» er nylig utgitt i USA.

10.08.2017 23:33

Aktivitetsøkning ved HLH i 2016

Haydom Lutheran Hospital kunne for året 2016 vise til en positiv aktivitetsøkning.

20.07.2017 15:23

Haydomstevne på Vennesla frikirke

Årets Haydomstevne blir arrangert i Vennesla frikirke søndag 13. august kl. 15.00.

29.06.2017 00:00

Nyhetsbrev juni 2017

Arbeidet for Haydom er svært mangfoldig med mange venner som bidrar. Nyhetsbrevene framover vil i størst mulig grad prøve å informere om ulike prosjekter og aktiviteter. Send oss gjerne aktuelle saker som kan være med i brevet.

29.05.2017 22:55

Døveskolen har fått solstrøm

Da biskop Nicholaus i fjor høst ble spurt om det var noe kirka ønsket støtte til, svarte han med en gang stabilt lys til barneskolen for døve i Dongobesh som ligger ca. 40 km fra Haydom

28.05.2017 18:50

Reisebrev fra Jonas

Her er et reisebrev fra Jonas Rosenstok som hjalp til i administrasjonen ved Haydom Lutheran Hospital i perioden august 2013 til juni 2016 da kona var lege der.

03.03.2017 18:02

Gave fra Mandal Lions Club

Mandal Lions Clubs juletreaksjon i 2016 gav 75000 kr til Haydom. Mama Kari og leder for styret i Stiftelsen Haydoms venner Thore Westermoen var i bystyresalen lørdag 21 januar for ta imot gaven. President Arild Pettersen overrakte gaven på vegne av Lions Club.

03.02.2017 22:07

Du kan sjekke produksjonen av solenergi

Nå er det mulig for hvem som helst å sjekke hvor mye solstrøm som blir produsert i Haydom.

10.01.2017 22:02

Haydomtur høsten 2016

Først en stor takk til stiftelsen Haydoms venner som stod som arrangør av en fantastisk flott tur. De to guidene, Ellen Johanne Skofteland og Clas Brodtkorb, var fantastiske reiseledere! Selv om gruppen bestod av 15 andre ulike personligheter ble vi en kjempefin gjeng!

10.01.2017 21:45

Bli med til Haydom høsten 2017! En opplevelse for livet.

Stiftelsen Haydoms Venner arrangerer i høst tur til Haydom 24. oktober til 4. november 2017. Opplev noe av det beste av Afrika. Vi besøker storbyen Arusha,( ca. 3 mill innb.), nytt og gammelt i broket blanding. Her besøker vi bl.a en kaffeplantasje.

18.12.2016 22:04

Julebrev 2016

Kjære Haydomvenn
Takk for samarbeid og støtte i 2016. Stiftelsen Haydoms venner(SHV) vil med dette fortelle litt om arbeidet som støttes av gaver fra givere. Vi vil også ønske alle gode venner av Haydom en velsignet Jul og et godt nytt giverår.

30.11.2016 18:58

Elever fra Mandal videregående skole har samlet inn kr 190.000

Elevene på VG1 og VG2 ved Mandal videregående skole har samlet inn hele 190.000 kr til solceller som skal produsere strøm på Haydom Lutheran Hospital.

02.10.2016 20:26

Solstrøm på Haydom Lutheran Hospital

18 solceller på taket av gjestehuset på HLH begynte å produsere strøm i slutten av august. Den produserte strømmen blir sendt direkte inn på strømnettet til sykehuset og reduserer behovet for å kjøpe strøm fra den nasjonale leverandøren Tanesco.

02.10.2016 20:00

Haydom trenger fortsatt støtte

Innlegg av Tale Hungnes i Kirkens Nødhjelp i Fædrelandsvennen fredag 23.09.2016

02.10.2016 19:49

Nyhetsbrev juni 2016

Sommerens nyhetsbrev fra Stiftelsen Haydoms venner.

05.08.2016 09:49

Haydomstevne i Vennesla frikirke

Årets "Kvarsteinstevne" er 14. August kl 15 i Vennesla frikirke, se eget program

20.06.2016 18:00

Diakonhjemmet i Haydom

Diakonhjemmet har en samarbeidsavtale om å styrke den lokale ledelsen av Haydom Lutheran Hospital (HLH). Adm. dir. Anders Mohn Frafjord fra Diakonhjemmet Sykehus besøkte nylig HLH.

15.06.2016 19:52

QIMT kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi

Etter samtaler med sykehusledelsen ved Haydom Lutheran Hospital i 2014 ble det tatt initiativ til et samarbeid mellom sykehuset og Terje Lie, for å “heve” kvaliteten på medisinsk teknisk utstyr, samt alt som omfattes av dette helt inn i den kliniske delen ved sykehuset. Prosjektet fikk navnet QIMT og betyr kvalitetsforbedring av medisinsk teknologi ved Haydom.

10.04.2016 23:59

Årsrapport HLH 2015

Årsrapporten for Haydom Lutheran Hospital 2015 gir en flott oversikt over aktiviteter og status fra jubileumsåret 2015.

18.03.2016 22:03

Satser på solenergi i Haydom

I august 2016 starter solenergiprosjektet i Haydom opp med to delprosjekter.

05.03.2016 00:00

Nytt tak på plass

Et kraftig uvær førte til at taket på yrkesfagskolen i Haydom ble ødelagt søndag 21. februar. Bare 12 dager senere var reparasjonsarbeidet gjennomført og nytt tak på plass.

18.12.2015 15:01

Informasjons og takkebrev desember 2015

Kjære Haydomvenn! 
Du er med på å gjøre Haydom-prosjektene til de mest vellykkede bistandsprosjektene i Tanzania. Du/dere fortjener varm takk og informasjon om det som er blitt gjennomført

18.12.2015 14:47

Reise til Haydom med Haydoms venner oktober/november 2016

26. oktober-5. november 2016 kan du bli med Haydoms venner til Haydom med Ellen Johanne Skofteland og Jacob Øyvind Reinertsen som reiseledere. De har vært reiseledere på våre turer i flere år.

25.10.2015 12:07

Jubeluke for Haydom Lutherske sykehus

I 2015 er det 60 år siden Haydom Lutherske sykehus (HLH) ble etablert, noe som 18. oktober ble markert med jubileumsfest i Mandal.

11.11.2015 21:23

25 000 kroner fra elever på Søgne videregående skole

Elevråd skoleåret 2015-16 valgte å samle inn til yrkesfagskolen HVTEC i Haydom som erstatning for innsamling til Operasjon dagsverk. Torsdag 17. september ble brukt til å jobbe for aksjonen eller selge kalendere til inntekt for skolen. Det kom inn tilsammen kr 25 000.

02.10.2015 00:00

Overgang til solenergi i Haydom

Medlemmer av Ingeniører uten grenser i Trondheim har tatt initiativet til et prosjekt for overgang til solenergi i Haydom.

21.09.2015 21:10

Haydom Kalenderen 2016

Haydom-kalenderen 2016 er i salg

30.08.2015 10:23

Bli med på 60 års jubileumsfest

Invitasjon til 60 års jubileumfest for Haydom Lutheran Hospital søndag 18.oktober 2015 kl.16 i Misjonssalen, Mandal

05.09.2015 15:32

Sterkt møte med Haydom

For fire arbeidere fra Haydom Lutheran Hospital var det sterkt å møte Mama Kari igjen, for første gang i Mandal. Lørdag la de også blomster på graven til doktor Ole Halgrim Evjen Olsen.

07.08.2015 11:52

Haydom-stevne 16.august

Søndag 16. august kl. 15.00: Haydom-stevne i Vennesla Frikirke (mrk stedet)

12.07.2015 21:44

God utvikling på yrkesfagskolen

I alt 15 studenter begynte på årets grunnkurs i mekaniske fag. Dette er et passe antall elever etter en noe treg start helt i begynnelsen av året.

05.09.2015 15:37

Fikk kongelig utmerkelse på bursdagen

Tidligere assisterende banksjef Harald Haagensen (80) fikk fredag Kongens Fortjenstmedalje for sitt sterke engasjement innen frivillig arbeid. Hans arbeid for Haydom var det som også har betydd enormt mye for Haagensen selv.

05.09.2015 15:43

Setter pris på det gode samarbeidet

Det er ikke hver dag ordfører Tore Askildsen får besøk av Haydoms biskop, Nicolaus Nsanganzelu. Begge ga uttrykk for at de setter pris på det gode samarbeidet mellom Mandal og Haydom.

12.07.2015 21:40

Forventet avling på 5000 tonn hvete i 2015

Det tegner til å bli en svært god hveteavling på Mulbadaw-farmen.

04.07.2015 22:25

Reisebrev fra Kristen Fløgstad

Eg besøkte Haydom 10 dagar tidleg i juni. Det er 25 år sidan det første besøket, og på desse åra har mye skjedd.

04.07.2015 22:19

Dr Nuwass fungerer som administrerende overlege

Dr Nuwass begynte i stillingen som fungerende overlege ved Haydom Lutheran Hospital (HLH) tidlig i år. Han har vokst opp i enkle kår i en landsby som ligger bare 10 km unna Haydom. Nuwass er et godt eksempel på en lokal ungdom som vender tilbake for å arbeide på HLH etter å ha mottatt stipend til videre studier i flere år.

17.04.2015 19:14

Nytt Nyhetsbrev fra Haydom

Sykehuset sender selv ut nyhetsbrev med jevne mellomrom - du kan lese nyhetsbrevet her.

09.03.2015 20:30

Kulturprogrammet 4CCP - fireårsrapport

Siden oppstarten har programmet spredt seg til nye områder. Den vedlagte rapporten for perioden 2011 - 2014 viser et imponerende aktivitetsnivå.

19.01.2015 00:06

Gode utsikter for yrkesfagskolen i 2015

Yrkesfagskolen i Haydom hadde avslutning like før jul for det elevkullet som startet det første året. Som bildet viser hadde skolen avslutning i høytidelige former.

28.11.2014 22:54

- ny assisterende direktør på HaydomDr Emanuel Q Nuwass

Dr Emanuel Q Nuwass er 37 år og vokste opp i en landsby ikke langt fra Dongobesh som ligger 1 times kjøring nord for Haydom. Han har 11 søsken men kun 9 som vokste opp.

14.10.2014 16:04

Nyhetsbrev fra Haydom

Les siste utgave av nyhetsbrevet som sendes ut på engelsk fra Haydom

14.10.2014 15:54

Haydom-besøk i Norge

Biskop Nicolaus Nzangazelu m/kone og General sekretær Gilbert Eliezer fra Haydom på besøk i Norge.

20.06.2014 23:20

Samlet inn 100.000 kroner til HaydomKvarsteinstevnet

Giverglede og god musikk satte sitt preg på det årlige Kvarsteinstevnet, som på grunn av været fant sted på Filadelfia.

14.10.2014 15:59

Solenergi til Haydom

Du kan være med å lyse opp området inne på Haydom Lutheran Hospital.

07.03.2014 08:49

To elever og en lærer fra Søgne vgs til Haydom

Elevrådet valgte prosjektet "Yrkesfagskole i Haydom", Tanzania med navn HAYDOM VOCATIONAL TRAINING & ENTREPRENEURSHIP CENTRE (HVTEC) som innsamlingsprosjekt i år (som erstatning for Operasjon Dagsverk).

10.02.2014 17:31

Bispeinnsettelse i Haydom

Søndag 19. januar i Haydom ble Nicholas Nzanganzelu innsatt som ny biskop. Han er den nye lutherske biskopen for Mbulu-synoden. Til stede var også biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark.

29.12.2013 11:11

Gave til Haydom

Utfordringene er mange på Hadyom. Nå er Olav og Turid Espegren tilbake på sykehuset etter lang tids sykdom. Det var stor glede da de kom tilbake i oktober. MEN utfordringene er mange selv om svært mye går veldig bra så trenger de din og min støtte forstsatt.

29.12.2013 11:05

Fremdeles stort behov

Det er fremdeles stort behov for luer, sokker og tepper til nyfødte og de litt større babyene.

02.12.2013 10:24

Nyfødtforskning i Tanzania og Stavanger

Hver dag dør cirka 9000 barn i forbindelse med fødsel. De fleste av dem kunne vært reddet med enkle grep. Det Stavangerbaserte forskningsprosjektet Safer Births jobber i Tanzania for nettopp dette.

02.12.2013 10:21

Julekort for Haydom

Jonathan og Oline Simonsen selger julekort, til/fra-kort og andre typer kort til inntekt for Haydomsykehuset på Førjulsmarkedet på Søgne gamle prestegård.

01.10.2013 11:16

Konfirmantbesøk til Haydom

Konfirmant Eline Aanensen trakk det lengste strået. I vinterferien 2014 reiser hun til Haydom etter at hun vant loddtrekningen etter Mandals-konfirmantenes innsamlingsaksjon for Haydom våren 2013.

01.10.2013 11:04

The Haydom adventure

Boken The Haydom adventure omhandler Haydom Lutheran Hospital sin historie fra oppstarten i 1955 og frem til 2005. Boka finnes nå på engelsk og Swahili.

20.08.2013 00:15

Haydomkalenderen 2014 klar for salg

Kalenderen viser aktiviteter både fra sykehuset, farmen, yrkesfagskolen og fra nærområdet rundt Haydom.

20.08.2013 00:00

Samlet inn 104.000 kroner til Haydom

Sørlendinger åpnet lommeboka for det velkjente sykehuset i Tanzania under det tradisjonelle Haydom-stevnet i Vennesla.

24.03.2013 10:13

Stiftelsen Haydoms Venner

På disse nettsidene finner du informasjon om ulik aktivitet som stiftelsen Haydoms venner har ansvar for eller initiert. Karibu sana! [Hjertelig velkommen]

24.03.2013 10:31

Tannleger for Haydom

Februar 2000 montert Dental Sør tannklinikken Dental Unit på Haydom, siden har de arbeidet aktivt for å skaffe frivillige tannleger som ønsker å arbeide ved klinikken.

24.03.2013 10:35

Mor Godhjerta

Mama Kari forteller sin historie til Fædrelandsvennens GodHelg-magasin. Les hele den utrolige historien.

24.03.2013 10:33

Store ringvirkninger for strikkeaksjonen

Strikkeinformasjonen fra Lilli Ann Aanensen som ble lagt ut her på haydom.no har fått store ringvirkninger. Sykepleierene Karianne Ulseth og Rebekka Sørfjord i Oslo startet Facebook-aksjonen "Strikk for livet". De reiste til Haydom 15.januar med enorme mengder med strikkede gaver - vi har samlet litt av artiklene som har vært publisert - her finner du også oppskriften. Og vi gleder oss til rapport når de kommer hjem.

24.03.2013 10:44

Strikkeoppskrift

På Sørlandet strikkes det som aldri før for premature babyer og andre nyfødte barn i Haydom.

24.03.2013 10:32

Les reisebrevene fra Lilli Ann

Lilli Ann Aanensen er sykepleier fra Mandal og medlem av styret i stiftelsen Haydoms venner. Hun har jobbet som frivillig mange ganger tidligere og er tilbake for 3 måneder. Det er også Lilli Ann som i mange år har tatt imot strikkeplagg og organiserer forsendelser av disse. Hun formidler her noen av sine tanker ved ankomst.

24.03.2013 11:05

Food for Work

Regnet skyllet ned over Haydom 29. januar, og har siden hatt jevnlige regnbyger. Etter uker med tørke, var det godt for åker, dyr og folk. Vann gir liv. Men, det er lokale byger, og alle er ikke like heldige som innbyggerne rundt Haydom by.

24.03.2013 10:41

4-Angle

”Jeg er så takknemmelig for å bli møtt som et helt menneske”, sa et av medlemmene i 4-Angle. Han sa det på avskjedsfesten da vi besøkte Haydom i mars 2012. Gruppa består av 30 ungdommer i alderen 14 til 25 år med ulike funksjonshemninger og er en brukerorganisasjon med helse og utdanning som satsningsområder.

24.03.2013 10:40

Plan for energibruk

Skotten Bruce Cameron bosatt i Kenya har skrevet en interessant energiplan for Haydom Lutheran Hospital med mer bruk av solenergi.

Del