Haydom

Stiftelsen Haydoms Venner

Foretaksinformasjon: Org.nr.: 985 211 922 Stiftet 2002, registrert 30. jan. 2003

Styreleder:
Thore Westermoen, Heslandsveien 157, 4517 Mandal 
Nestleder:
Kari B Kleivset, Søgne
Styremedlemmer:
Olaf Normann Myklatun, Sandnes
Kristen Fløgstad, Søgne
Kjell Gustav Knutsen, Sør-Audnedal
Reidun Åsland, Kristiansand
Øystein Evjen Olsen, Stavanger
Paal Pedersen, Mandal
Olaf Stalsberg, Mandal

Varamedlem:
Oddveig Flatebø Olsson, Mandal
Gunstein Instefjord, Oslo

Stiftelsen Haydoms Venner er en offentlig registrert stiftelse som ledes av et styre, og en arbeidsgruppe. Alt arbeid som utføres for stiftelsen gjøres på dugnad. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor.

Stiftelsens hovedmål er å sikre en stabil drift av sykehuset. Den tar også del i andre prosjekter som er nært knyttet til sykehuset og som har betydning for sykehusets økonomi og utvikling.

Stiftelsen Haydoms venner ber om din støtte til å sikre en stabil drift av sykehuset. Stadig utbrudd av epidemier og feilslåtte avlinger med etterfølgende katastrofer gjør at den økonomiske sikkerheten til tider er meget ustabil.

Sykehuset vil i mange år trenge økonomisk støtte før det kan bli selvhjulpen. Vi i Haydoms venner har sagt ja til ufordringen: Sikre sykehusets videre drift. Nå utfordrer vi deg som får denne informasjonen til å bli med oss i dette arbeid. Sykehuset trenger din hjelp.

Stiftelsen Haydoms Venner er et nettverk av enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å være med å sikre drift og utvikling av Haydom ved å bygge opp et sikkerhetsfond for sykehuset samt å delta i prosjekter nær knyttet til dette. Vi inviterer deg til å bli med. Se forøvrig stiftelsens vedtekter.

Enkeltgaver
Du kan vise din støtte til Haydom på kontonummer 28011330373 eller via vår online gaveløsning gave.haydom.no

Fast giver
Dersom du har lyst til å bli fast giver, ta kontakt med Stiftelsen Haydom Venner i Mandal. Vi registrerer deg gjerne som fast giver enten med avtalegiro eller om du ønsker å få tilsendt girohefte. Gaver til Stiftelsen Haydoms Venner er fradragsberettiget.

21.03.13