Haydom

Morløse Barn

Ved Haydom Lutheran Hospital (HLH) har det i flere år vært vanlig at barn som mister sin mor i barsel blir tatt vare på ved sykehuset. Spedbarna får mat, klær og daglig omsorg, men får de nok stimulering og sosial kontakt? Dette er et spørsmål knyttet til forskningsprosjektet i samarbeid med ABUP, Sørlandet Sykehus.

I 2009 ble det opprettet en egen enhet, Child Care Unit (CCU) for spedbarn som mister sin mor i barsel og andre som av ulike grunner, ikke har en god nok omsorgssituasjon. Avtalen er at barnet blir hentet hjem til sin far, familie eller slekt før de fyller ett år. 

For tiden er det 11 barn på CCU. De får sin daglige omsorg, mat, klær, søvn og vaksiner. De trenger i større grad stimulering og gode erfaringer med trygge voksne som de kan knytte seg til. Hvis stellesituasjonen og andre daglige aktiviteter blir brukt til å gi nær kontakt og livsviktig stimulering, vil disse babyene bli mer glade, og mentalt sterkere i en tidlig og sårbar fase av livet. Dessuten vil de bli mer klar til overføring til sin familie. I Norge har vi gode metoder for å lære omsorgsgivere å gi spedbarn sosial og følelsesmessig stimulering. Vil disse også være virksomme i Tanzania?

Dette er spørsmål som undersøkes nærmere gjennom et forskningsprosjekt. Alle som jobber ved CCU skal få Marte Meo filmveiledning (se www.martemeo.no) og ved hjelp av fokusgruppeintervju og observasjoner blir det undersøkt om ansatte oppfatter barna og sitt arbeid med barna annerledes etter veiledningen.

Forskningsprosjektet som har tittelen "Infants emotional and social needs. Marte Meo in nursing of orphan infants at Haydom Lutheran Hospital",  er en oppfølging av et doktorgradsarbeid som er gjennomført ved Sørlandet Sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse. Fra HLH deltar forskningsleder Estomih Mduma, Medical Doctor Vickfarajaeli Zebedayo Daudiog Psychiatric Nurse Michael M. Ombay. Fra Sørlandet sykehus er PhD Kari Vik prosjektleder og Marte Meo Licenced Supervisor Rolf Rohde er medarbeider. Muhimbili University for Health and Allied Sciences i Dar Es Salaam er engasjert som forskningspartnere ved Kissah Mwambene and Lusajo Kajula. 

April 2012. Tekst, Rolf Rohde. Foto, Martha Moen

21.03.13