Haydom

Helping Babies Breathe - prosjektet

Det er hyggelig å kunne rapportere om en svært vellykket lansering av prosjektet i Tanzania.

Prosjektet er initiert og ledes av en styringskomité i den amerikanske barnelegeforeningen (American Academy of Pediatrics) i samarbeid med bla WHO, Save the Children, Unicef og USAID. Opplæringsmateriellet til bruk i prosjektet er utviklet av det norske Lærdal Medical A/S og Lærdal Fond for Akuttmedisin deltar i prosjektet gjennom finansiering av kurspakker og forskning.

Tanzania er valgt som ett av to pilotland for implementering av dette globale prosjektet, på grunnlag av et konkret planforslag fra Helseministeriet. Tanzania vil sette i gang omfattende opplæring av helsearbeidere etter cascade-prinsippet, Helseministeriet tar sikte på å gi opplæring til hele 1300 instruktører og 10 000 helsearbeidere i landet i løpet av de neste 18 månedene.  I Tanzania utgjør fødselsasfyksi hele 27 prosent av dødsårsaken hos nyfødte. Kompetanse i livreddende hjelp for nyfødte med pustevansker er pr i dag nærmest fraværende blant helsepersonell i Tanzania, og Helping Babies Breathe prosjektet har et stort potensial for å kunne redde mange nyfødtes liv.

Alt undervisningsmateriell som skal benyttes i prosjektet i Tanzania er en gave fra Laerdal Fond for Akuttmedisin. I tillegg har en innsamlingsaksjon initiert av ansatte i Lærdal Medical A/S hittil samlet inn midler til ytterlige 500 spedbarnssimulatorer til Tanzania og India (som er det andre pilotlandet).
Implementeringen av prosjektet vil følges av forskere. Lærdals Fond for Akuttmedisin finansierer to doktorgrad stipendiater som sammen med Helseministeriet vil forestå den vitenskaplige evaluering. En vesentlig del av forskningen vil foregå i tilknytning til fødsler ved Haydom Lutheran Hospital, og ambassaden vil følge prosjektet nøye.

WHO anslår at en million nyfødte dør hvert år som følge av fødselsasfyksi, de aller fleste i utviklingsland. Ytterlige en million som klassifiseres som dødfødte fødes med hjerteaktivitet, og en betydelig andel av disse kunne reddes. I tillegg kunne hundretusener av spedbarn hvert år reddes fra et liv med hjerneskader dersom de kunne få hurtigere og mer effektiv hjelp. Initiativtakerne til Helping Babies Breathe mener en bred implementering av prosjektet kan halvere tallene av døde og hjerneskadede som følge av fødselsasfyksi.

Gårsdagens lansering fikk god mediadekning, med innslag på lokal tv samme kveld og førstesideoppslag i dag i den engelskspråklige avisen The Citizen (se presentasjon under).  Helsedirektøren og departementsråden i Helseministeriet med en rekke representanter fra Helseministeriet, WHO, Save the Children, JHPiego, USAID og Norge var tilstede.

21.03.13