Haydom

Foreldreveilednings program

Et nytt tilbud til foreldre i Haydom by har som mål å bidra til bedre samspill, god omsorg og gi råd i barneoppdragelsen. Alle barn i hele verden trenger ”ei skje mat og ei skje kjærlighet”.

Ideen om et foreldreveiledningsprogram oppsto i et møte med Olav Espegren i Kristiansand før han tiltrådte som direktør ved HLH, i september 2010. Han rådet oss til å nærme oss tema om barn og psykisk helse på en konkret og enkel måte, gjerne direkte rettet mot foreldre, også utenom selve sykehuset på Haydom. 

Så viser det seg at "Damene i Moshi" har gjort verdifulle erfaringer med ICDP, International Child Development Program. (www.ICDP.no) De har arbeidet med et strukturert, godt organisert og veldokumentert veiledningsprogram i familier som er berørt av hiv/AIDS problematikk i Kilimanjaro regionen. (www.kiwakkuki.org) De har utdannet over 70 veiledere som har hatt over 1000 foreldre og omsorgspersoner i sine grupper. Etter flere møter med dem er nå Verynice og Egla i gang med den første opplæringen på Haydom. 

ICDP ble utviklet ved Universitetet i Bergen på 80-tallet og ble anerkjent av FN's helseorganisasjon i 1993. Siden er det innført mange steder i Norge og i flere Afrikanske land. Hovedinnholdet i programmet kan kort presenteres slik i engelsk versjon:

Helping parents to 

  • see the child as a person 
  • increase confidence
  • raise awareness
  • strengthening involvement in the child in a positive way
  • preventing neglect and abuse

Opplegget gjennomføres i gruppe med 8 til 10 foreldre og inneholder samtaler, rollespill og hjemmeoppgaver som skal øves på mellom møtene. 

I et møte med administrasjonen på HLH spurte vi: Vil det være behov for et slikt foreldreveiledningsprogram i Haydom by? Ja, mente oversykepleier Emanuel.  Det er akkurat rette tid for å komme med et slikt tiltak. Han refererte til økende alkoholmisbruk, kulturkonflikter i familiene og tendenser til at foreldre slår barna mer enn før.

Fra Sørlandet Sykehus er psykologene Martha Moen og Hans Christian Lunner med i prosjektet sammen med Fagkonsulent innen forskning og utvikling, Gunnar Eide. Lokal forankring er på plass med Martha Massawe som koordinator og veilederne tar sikte på å utdanne 12 instruktører i løpet av et år. Da har de gjort erfaring med å veilede 10 foreldre eller omsorgspersoner hver, så da har over hundre foreldre fått vite noe om og trent på "How to raise a child without a stick".

April 2012. Tekst, Rolf Rohde. Foto, Martha Moen

21.03.13