Haydom

Angalia Mtoto

”Angalia mtoto” er swahili og betyr ”Se barnet”. Det er overskriften på flere prosjekter på Haydom med et tydelig barneperspektiv.

Marihøna er symbolet på at også babyen, barnet og det lille mennesket er et helt menneske. Symbolet blir gjenkjent og gir anledning til samtale om barns behov når vi bærer og deler ut jakkemerket, en liten figur av marihøna festet med ei lita klesklype. "See the child" betyr at vi må se at barn både har en fysisk og en mental helse og at alle barn har rett til mat, klær, utdanning og sosial og følelsesmessig utviklingsstøtte.

Prosjektene har utgangspunkt i at Sørlandet Sykehus HF og Haydom Lutheran Hospital i Tanzania har samarbeidet i mange år. Spedbarnsdødelighet og underernæring er i stor grad bekjempet på Haydom, så da er det tid for å tenke at barn trenger mer enn bare mat, klær og vaksiner.  Med slagordet "a spoonful of food and a spoonful of love" vil vi si noe om barns primære behov for kontakt, tidlig stimulering og kjærlighet. Sammen med lokalt ansatte har kollegaer fra Avdeling for barn og unges psykiske helse vært med å sette igang to veiledningsprogrammer innen forebyggende psykisk helsearbeid, særlig rettet mot de yngste.  Vi er også engasjert i brukerorganisasjonen 4-Angle som har funksjonshemmede ungdommer i Haydom by som sin målgruppe. (Se artikkel om Foreldreveiledningsprogram, Morløse barn, og 4-Angle)

April 2012. Tekst, Rolf Rohde. Foto, Martha Moen

21.03.13