Haydom

Solstrøm på Haydom Lutheran Hospital

18 solceller på taket av gjestehuset på HLH begynte å produsere strøm i slutten av august. Den produserte strømmen blir sendt direkte inn på strømnettet til sykehuset og reduserer behovet for å kjøpe strøm fra den nasjonale leverandøren Tanesco.

Fire medarbeidere i firmaet Nango Solar fra Kenya trente opp lokale medarbeidere til å utføre arbeidet. To sveisere fra yrkesfagskolen sveiste rammene som fester ni solcellepaneler på hver side av taket. Penford Magara – til vanlig kalt P G – utførte elektrikerarbeidet ved å trekke ledninger fra panelene og gjennom den røde boksen utenfor gjestehuset. Strømmen blir sendt direkte ut på strømnettet uten å bruke batteriEn liten monitor inne på gjestehuset viser hvor mye strøm som blir produsert.

Da systemet ble forklart for staben på gjestehuset, uttrykte en av medarbeiderne stor undring og kom med kommentaren «Bila kelele» (uten støy). Det er noe av det fantastiske med solstrøm at produksjonen skjer helt lydløst.

Nå skal vi planlegge videreføring av solprosjektet neste år. Vi vet hvor mye strøm som pilotprosjektet produserer, og vi kjenner kostnadeneSiden forbruket på hospitalet ligger rundt 100 KW, kan det monteres over 300 strømpanel inne på sykehusområdet som vil produsere effektivt i seks timer.Dersom det skaffes nok penger, kan denne produksjonenerstatte rundt 1/4 av dagens strømforbruk ved HLH

Det andre aktuelle prosjektet er å pumpe vann til HLH med solenergi på dagtid. Siden dagens pumping skjer ved hjelp avdiesel, vil en overgang til sol ha en veldig god klimagevinst. Pumping med solkraft på dagtid vil også være svært lønnsomt og føre til reduserte driftsutgifter på sikt. 

Kristen Fløgstad

02.10.16