Haydom

Ny satsing på solenergi i 2018

Det planlegges nye solenergiprosjekt i Haydom i 2018.

NY SATSING PÅ SOLENERGI I 2018

Sammen med Ingeniører uten grenser i Trondheim blir planlegges det nye solenergiprosjekt i Haydom i 2018. Det vedlagte dokumentet gir mer informasjon om dette.

De mest omfattende planene gjelder rehabilitering av vannkilden i Endagulda og pumpestasjonen i Binja Hills. Tre eller fire bachelorstudenter ved NTNU skal sammen skrive en oppgave i vinter om hvordan det 30 år gamle vannpumpeanlegget kan rehabiliteres. Så vil det vise seg hvor mye penger som blir samlet inn og hva som er mulig å finansiere neste år. Her trenger vi støttespillere!

I 2016 og 2017 ble det til sammen montert 52 solpaneler som produserer strøm og som reduserer strømutgiftene til Haydom Lutheran Hospital med ca. 40.000 kr i året. Nå ligger forholdene godt til rette for å montere to nye enfase-anlegg på 5 KW, noe som er tilsvarende pilotprosjektet som ble montert på gjestehuset i 2016. To slike anlegg vil redusere strømregninga til HLH ytterligere med ca. 27.000 kr i året.

Montering Strøm

HER (klikk på "HER") kan du kontinuerlig se hva pilotprosjektet på taket av gjestehuset produserer.

Planen til Ingeniører uten grenser for 2018 ligger her.

Kontakt gjerne Kristen Fløgstad for mer informasjon, kristenflogstad@yahoo.no

10.10.17